Ministru kabineta noteikumi Nr.141

Rīgā 2005.gada 22.februārī (prot. Nr.10 33.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumos Nr.253 “Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Sēklu aprites likuma 2.panta 1.punkta “a” apakšpunktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumos Nr.253 “Labības sēkl­audzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 73.nr.; 2004, 69., 73.nr.) šādus grozījumus:

1.Papildināt VIII nodaļu ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

“54.1Valsts augu aizsardzības dienests kontrolē Latvijas tirgū ievestās sēklas saskaņā ar sēklu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.”

2.Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1)Padomes 1966.gada 14.jūnija Direktīvas 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību;

2)Komisijas 1974.gada 2.maija Direktīvas 74/268/EEK par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz vējauzu (Avena fatua) klātbūtni lopbarības augu un graudaugu sēklās.”

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M