Rudens biedru sanāksme

Valmierā
6. novembrī notika ikgadējā Rudens biedru sapulce un LSA 20.gadu pastāvēšanas gadskārta.

Norise: Tikšanās ar LPKS VAKS un tā pārstāvjiem. Bija iespēja piedalīties interesantā ekskursijā ar degustāciju Valmiermuižas alus darītavā. Noslēgumā svētku uzrunas, pusdienas, diskusijas un citi jautājumi.

Mīļš paldies LPKS VAKS par viesmīlīgo uzņemšanu!!!

06.11.2018..jpg

Seminārs un Latvijas sēklaudzētāju asociācijas 21.kopsapulce 2018. gada 23. martā

Latvijas sēklaudzētāju asociācijas Seminārs un 21.kopsapulce  Vaiņodes  novada  Embūtes pagasta viesu namā Dēseles dzirnavas.

Izskatītie jautājumi

- ZS Brizgas īpašniece Sanda Ļaudāma sniedza interesantu ieskatu ZS Brizgas aktivitātēs sēklaudzēšanas un ogu augļu dārzu jomā, kā arī iepazīstināja ar skaisto viesu namu Dēseles dzirnavas.

- VAAD Sēklu kontroles departamenta direktore Velta Evelone informēja par aktualitātēm sēklu sertifikācijā, ar prezentāciju iespējams iepazīties šeit >>>

- ZM Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece Ineta Jēkabsone informēja par izmaiņām normatīvajos aktos sēklu un šķirņu aprites jomā, ar prezentāciju iespējams iepazīties šeit >>>

- LSA valdes priekšsēdētāja Sanita Zute sniedza ziņojumu par LSA darbību, ar prezentāciju iespējams iepazīties šeit >>>

- LSA lietvede/grāmatevede Ilze Muceniece sniedza ziņojumu par LSA finansiālo darbību 2017.gadā un plānu 2018.gadam

Pieņemtie lēmumi

- Apstiprināt LSA Gada pārskatu par 2017.gadu;

- No 2018.gada LSA iestājas Eiropas Sēklu Asociācijā;

- No 2018.gada izslēgt no LSA biedru saraksta ZS Andris;

- No 2018.gada uzņemt LSA SIA Forest Fox un ZS Atdzelvieši.

Sveicam jaunos biedrus un paldies Sandai Ļaudāmai un viesu namam Dēseles dzirnavas par sirsnīgo uzņemšanu!

Papildus prezentācijas izdales materiālos European Seed Association annual conference in Riga šeit >>> un Sēklas: sertificētas un pašaudzētas šeit >>>

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas biedru sapulce 2016. gada 10. novembrī

Norise:

  • Iepazīšanās ar SIA „Dobele Agra S.I.A.” kaltšu sistēmu Dobeles novada Krimūnu pagastā;
  • Biedru sapulce Latvijas valsts mežu dabas parkā,  Tērvetē (Mammadaba):

-  A/S “Agrofirma Tērvete” augkopības nozares vadītājs Indriķis Vēveris informē par A/S “Agrofirma Tērvete” darbību un uzņēmuma sēklkopības pieredzi.

- VAAD Zemgales reģionālās nodaļas vecākā inspektore Rita Pola sniedz ieskatu sēklkopības aktivitātēs Zemgalē.

- Diskusijas

Biedru sanāksme 10.11_kolāža.jpg

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēde Nr. 1./2014

Notika Rīgā Zemkopības ministrijā 2014. gada 30. janvarī

Izskatītie jautājumi :

1. Par atbalstu sēklaudzētājiem/sēklu pircējiem jaunajā ES plānošanas periodā  - diskusijā piedalījās ZM pārstāvji

LĒMUMS : LSA ierosina piesaistīt atbalsta finansējumu sēklkopības nozares stabilizēšanai no ES tiešmaksājumiem plānotajiem saistītajiem maksājumiem. Sagatavot aicinājumu LOSP, ZS u.c. lauksaimnieku organizācijām atbalstīt sēklkopības nozari un iestāties par godprātīgas sēklu aprites organizēšanu valstī.

2. Par aktivitātēm pēc diskusijas par sēklkopības nozares 2013. gada ziņojuma publiskošanas

LĒMUMS: LSA sagatavo un nosūta ZM vēstuli, lai rastu atbildes uz ilgstoši neatrisinātiem nozares jautājumiem -  nesertifcētas sēklas tirgdzniecība - legāla vai nelegāla darbība; sējumu deklarēšana.

3.Par 2013. gada pārskatu un kopsapulces organizēšanu

LĒMUMS: kopsapulci sasaukt š.g. 25. martā, Babītes novada Piņķos

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēde Nr.4/2013

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēde Nr. 3/2013

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēde Nr.2/2013

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēdē Nr. 1/2013

Notika 2013. gada 28. februārī Jelgavā

Izskatītie jautājumi:

1. LSA gada pārskats par 2012. gadu - informē I. Muceniece

2. Par LSA kopspaulces organizēšanu -  informē I. Muceniece.

3. Par jaunu biedru uzņemšanu - informē I. Muceniece

4. Par jaunāko LSA sarunās ar ZM un lauksaimnieku organizācijām  - informē S. Zute.

 

Paldies SIA Lantmannen SW SEED par viesmīlīgo uzņemšanu!

 

kopsapulce2013-4 LSA kopspaulcē Ozolniekos 2013. gada 20.martā

 

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēdē Nr. 2/2011

Notika 2011. gada 17. novembrī Trikātā

trikata 1 trikata3trikata4

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēdē Nr. 1/2011

Notika 2011. gada 16. maijā Rīgā, Struktoru ielā 14, LVAEI sanāksmju zālē.

Valde 2011 maijs 2

Izskatītie jautājumi:

  1. 1. Par ES sēklu likumdošanas reformai piedavātajiem scenārijiem (informe ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības resursu nodaļas vad. vietn. Marija Smirnova)
  2. Lēmums: LSA uzskata, ka reformu īstenošanai piemērotākie ir 3. un 4. scenārijs un ir lūdz ZM iesniegt ES institūtcijām LSA izteiktos ierosinājumus šo šcenāriju uzlabošanā.
  3. 2. Par situāciju sēklkopībā Latvijā – iespējamie risinājumi un problēmas (informē Valdis Dzenis, Sanita Zute)

Lēmums: Situācija sēklkopības nozarē ir kritiska - katastrofāli samazinās sertificētās sēklas gatavošanas un izmantošanas apjomi. LSA ierosina veikt izmaiņas Latvijas sēklu likumdošanā, kas stimulētu sēklaudzetājus gatavot sertificētu sēklu, kā arī uzsākt sarunas ar citām lauksiamnieku organizācijām un ZM par iespējamo atbalstu sēklkopības nozarei valstī

 

3. Jaunu biedru uzņemšanu LSA (informē Ilze Muceniece)

Asociācijas valdei vienbalsīgi balsojot  par biedriem tiek uzņemti:

SIA Scandagra (pārstāvis Andis Leitis)

SIA Agro MSW

 

Valdes sēde 2011 maijsValde 2011 maijs 3