Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas biedru sapulce 2016. gada 10. novembrī

Norise:

  • Iepazīšanās ar SIA „Dobele Agra S.I.A.” kaltšu sistēmu Dobeles novada Krimūnu pagastā;
  • Biedru sapulce Latvijas valsts mežu dabas parkā,  Tērvetē (Mammadaba):

-  A/S “Agrofirma Tērvete” augkopības nozares vadītājs Indriķis Vēveris informē par A/S “Agrofirma Tērvete” darbību un uzņēmuma sēklkopības pieredzi.

- VAAD Zemgales reģionālās nodaļas vecākā inspektore Rita Pola sniedz ieskatu sēklkopības aktivitātēs Zemgalē.

- Diskusijas

Biedru sanāksme 10.11_kolāža.jpg

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēde Nr. 1./2014

Notika Rīgā Zemkopības ministrijā 2014. gada 30. janvarī

Izskatītie jautājumi :

1. Par atbalstu sēklaudzētājiem/sēklu pircējiem jaunajā ES plānošanas periodā  - diskusijā piedalījās ZM pārstāvji

LĒMUMS : LSA ierosina piesaistīt atbalsta finansējumu sēklkopības nozares stabilizēšanai no ES tiešmaksājumiem plānotajiem saistītajiem maksājumiem. Sagatavot aicinājumu LOSP, ZS u.c. lauksaimnieku organizācijām atbalstīt sēklkopības nozari un iestāties par godprātīgas sēklu aprites organizēšanu valstī.

2. Par aktivitātēm pēc diskusijas par sēklkopības nozares 2013. gada ziņojuma publiskošanas

LĒMUMS: LSA sagatavo un nosūta ZM vēstuli, lai rastu atbildes uz ilgstoši neatrisinātiem nozares jautājumiem -  nesertifcētas sēklas tirgdzniecība - legāla vai nelegāla darbība; sējumu deklarēšana.

3.Par 2013. gada pārskatu un kopsapulces organizēšanu

LĒMUMS: kopsapulci sasaukt š.g. 25. martā, Babītes novada Piņķos

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēde Nr.4/2013

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēde Nr. 3/2013

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēde Nr.2/2013

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēdē Nr. 1/2013

Notika 2013. gada 28. februārī Jelgavā

Izskatītie jautājumi:

1. LSA gada pārskats par 2012. gadu - informē I. Muceniece

2. Par LSA kopspaulces organizēšanu -  informē I. Muceniece.

3. Par jaunu biedru uzņemšanu - informē I. Muceniece

4. Par jaunāko LSA sarunās ar ZM un lauksaimnieku organizācijām  - informē S. Zute.

 

Paldies SIA Lantmannen SW SEED par viesmīlīgo uzņemšanu!

 

kopsapulce2013-4 LSA kopspaulcē Ozolniekos 2013. gada 20.martā

 

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēdē Nr. 2/2011

Notika 2011. gada 17. novembrī Trikātā

trikata 1 trikata3trikata4

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas valdes sēdē Nr. 1/2011

Notika 2011. gada 16. maijā Rīgā, Struktoru ielā 14, LVAEI sanāksmju zālē.

Valde 2011 maijs 2

Izskatītie jautājumi:

  1. 1. Par ES sēklu likumdošanas reformai piedavātajiem scenārijiem (informe ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības resursu nodaļas vad. vietn. Marija Smirnova)
  2. Lēmums: LSA uzskata, ka reformu īstenošanai piemērotākie ir 3. un 4. scenārijs un ir lūdz ZM iesniegt ES institūtcijām LSA izteiktos ierosinājumus šo šcenāriju uzlabošanā.
  3. 2. Par situāciju sēklkopībā Latvijā – iespējamie risinājumi un problēmas (informē Valdis Dzenis, Sanita Zute)

Lēmums: Situācija sēklkopības nozarē ir kritiska - katastrofāli samazinās sertificētās sēklas gatavošanas un izmantošanas apjomi. LSA ierosina veikt izmaiņas Latvijas sēklu likumdošanā, kas stimulētu sēklaudzetājus gatavot sertificētu sēklu, kā arī uzsākt sarunas ar citām lauksiamnieku organizācijām un ZM par iespējamo atbalstu sēklkopības nozarei valstī

 

3. Jaunu biedru uzņemšanu LSA (informē Ilze Muceniece)

Asociācijas valdei vienbalsīgi balsojot  par biedriem tiek uzņemti:

SIA Scandagra (pārstāvis Andis Leitis)

SIA Agro MSW

 

Valdes sēde 2011 maijsValde 2011 maijs 3