Biedrība "Latvijas Sēklaudzetāju asociācija"

Biroja juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Biroja pasta adrese: a/k 62, Talsi-1, LV- 3201,

Tālr: 26312490 - biroja lietvede Ilze Muceniece

Fakss: 63291289

e-pasts: lsaseklas@inbox.lv

mājas lapa: http://www.seklaudzetaji.lv

Skatīt lielāku karti