Biedrība "Latvijas Sēklaudzētāju asociācija"

Reģistrācijas Nr.40008038628

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV 1981

Pasta adrese: a.k. 62, Talsi, LV 3201

Bankas konts: A/S Swedbank

konta Nr. LV12 HABA 0001 40J0 3937 9

 

LSA prezidente: Sanita Zute (m.t. 29265347)

Lietvede: Ilze Muceniece (m.t. 26312490)

faks: 63291289

e-pasts: lsaseklas@inbox.lv

mājas lapa: www.seklaudzetaji.lv