« Atpakaļ uz meklēšanu
Sēklaudzētājs: LLU Zemkopības institūts
Adrese: Zemkopības institūts 7, Skrīveri, Skrīveru novads, LV - 5125

LLU Zemkopības institūts

Direktors: Aivars Jermušs

Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001

Faktiskā adrese: Zemkopības institūts – 7, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125

Darbības specializācija:

1.Lietišķo pētījumu veikšana laukkopībā

2. Daudzgadīgo zālaugu selekcija, ģenētisko resursu uzturēšana un izpēte.

3. Daudzgadīgo zālaugu un griķu šķirņu sākotnējā sēklaudzēšana, izlases sēklas kvalitātes uzlabošana.

4. Zālaugu un graudaugu sēklaudzēšana bioloģiskajā lauksaimniecībā.

5.Zemnieku konsultācijas dažādos agrotehniskos un sēklaudzēšanas jautājumos u.c.

Tālruņi: 65197512 (sekretāre), 65197524 (zālāju sēklas, graudaugi, biol. lauks), 65197529 (agrotehniskie jautājumi)

Fakss: 65197954

E-pasts: szc@inbox.lv

Mājas lapas adrese: www.zzi.llu.lv

LLU ZI sēklaudzētāji var iegādāties augstāko kategoriju sēklas materiālu šādām zālaugu sugām un šķirnēm: sarkanais āboliņš ‘Skrīveru agrais’, ‘Stendes vēlais II’, ‘Arija’, ‘Skrīveru tetra’, ‘Kaive’, ‘Jancis’ un ‘Dīvaja’; bastarda āboliņš ‘Menta’ un ‘Fricis’; lucerna ‘Skrīveru’; timotiņš ‘Teicis’un ‘Varis’; pļavas auzene ‘Silva’ un ‘Patra’; hibrīdā airene ‘Saikava’; ganību airene ‘Spīdola’; kamolzāle ‘Priekuļu 30’ un griķi ‘Aiva’.