« Atpakaļ uz meklēšanu
Sēklaudzētājs: LLU Zemkopības institūts
Adrese: Zemkopības institūts 7, Skrīveri, Skrīveru novads, LV - 5125

LLU Zemkopības institūts

Direktors: Jānis Vigovskis

Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV 3001

Faktiskā adrese: Zemkopības institūts, Selekcija, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125

Darbības specializācija:

1.Lietišķo pētījumu veikšana laukkopībā

2. Daudzgadīgo zālaugu selekcija, ģenētisko resursu uzturēšana un izpēte.

3. Daudzgadīgo zālaugu un griķu šķirņu sākotnējā sēklaudzēšana, izlases sēklas kvalitātes uzlabošana.

4. Zālaugu un graudaugu sēklaudzēšana bioloģiskajā lauksaimniecībā.

5.Zemnieku konsultācijas dažādos agrotehniskos un sēklaudzēšanas jautājumos u.c.

Tālruņi:

65197512 (sekretāre) 

par sēklu iegādi Līvija Tiltiņa 26336013 un Ainis Daumanis 29824839

Fakss: 65197954

E-pasts: szc@inbox.lv

Mājas lapas adrese: www.zzi.llu.lv

Stiebrzāles:  Hibrīdā airene Saikava              Tauriņziežus: sarkanais āboliņš Dīvaja
                      Ganību airene Spīdola                                     sarkanais āboliņš Ārija
                      Auzeņairene Vizule                                           sarkanais āboliņš Marita
                      Pļavas auzene Vaira                                         sarkanais āboliņš Sandis
                      Pļavas auzene Silva                                          sarkanais āboliņš Kaive
                      Pļavas auzene Patra                                         sarkanais āboliņš Skrīveru tetra
                      Timotiņš Teicis                                                   sarkanais āboliņš Jancis
                      Timotiņš Varis                                                    bastardāboliņš Menta
                                                                                                 lucerna Skrīveru
                                                                                                 lucerna Rasa

                      Griķi Aiva