« Atpakaļ uz meklēšanu
Sēklaudzētājs: LPKS VAKS
Adrese: Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV 4201, 64221284, 26452660

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS)

 "VAKS"

LPKS „VAKS” aktīvi darbojas kopš 1999. gada. Kooperatīvs ir Vidzemes un Latgales lauksaimnieku uzņēmums, kurš izveidojis sistēmu, kas nodrošina savu biedru izaudzētās produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu, realizāciju.

Sabiedrības statūtos noteikts, ka Sabiedrības mērķis ir sniegt pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem, konsultācijas, kā arī apmierināt citas Sabiedrības biedru vajadzības. Kooperatīvā pašlaik apvienojušās 275 saimniecības.

LPKS "VAKS" valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons

Komercdirektore Zinta Jansone

Agronome sēklkopības jautājumos Elīna Prudņikoviča (m.t 26452660)

Valmierā        26452660, 64221284

Varakļānos     64866444

Gulbenē         26428249