INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMS 2021

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija pēc pilnvarojuma šogad pārstāv 13 zemāk minēto selekcionāru tiesību īpašniekus vai to pārstāvjus:

 • Agroresursu un ekonomikas institūts, kontaktpersona S.Zute (t.29265347)
 • Aloja Agro, kontaktpersona L.Jefimova (t.25753570)
 • Baltic Agro, kontaktpersona A.Siliņa (t.29253002)
 • Cers, kontaktpersona A.Bartuševica (t.29295712)
 • Elagro Trade, kontaktpersona L.Ķemlere (t.29138167)
 • ERKI OIDERMAA (t.+3725221659)
 • Läntmannen Seed, kontaktpersona Dz.Jaks (t.29106120)
 • Latvijas Šķirnes sēklas, kontaktpersona I.Gūtmane (t.29889491)
 • Linas Agro,  kontaktpersona D.Kazlauska (t.26475109)
 • Scandagra Latvia, kontaktpersona: Z.Miltiņa (t.26151383)
 • Syngenta Polska, kontaktpersona: A.Leitis (t.26111176)
 • VAKS kooperatīvā sabiedrība, kontaktpersona: Dz.Brokāne (t.26106161)
 • AmeLat Group,  kontaktpersona: A.Rūtengerga-Āva (t.29161803)

Lauksaimnieka pienākums ir:

 

 • izprast savus pienākumus pret selekcionāru, audzējot savā saimniecībā aizsargātu laukaugu šķirnes (skatīt Augu šķirņu aizsardzības likuma 3. nodaļu)
 • novērtēt, kādas šķirnes tiek audzētas saimniecībā un vai tās ir Informācijas pieprasījumā minēto šķirņu sarakstā;
 • novērtēt, cik daudz platību apsētas ar pirktu sēklu, cik ar pašaudzētu;
 • aizpildīt un iesniegt šeit Informācijas pieprasījumu;
 • pēc LSA nosūtītā maksājuma dokumenta, apstiprināt datu pareizību un savlaicīgi veikt šķirnes autoratlīdzības maksājumu.

Šķirni sarakstā iekļauj tikai tad, ja

 • šķirne ir Latvijā vai visā Eiropā reģistrētā kā aizsargāta šķirne;
 • tā minēta selekcionāra vai šķirnes pilnvarotā pārstāvja  pilnvarojumā LSA.

ATCERIES: Nomaksātā  šķirnes autoratlīdzība ir Jūsu devums  jaunu šķirņu selekcijai  – atbalsts selekcionāriem un ieguldījums arī Jūsu saimniecībā.

Labas šķirnes ir labas ražas pamats! 

 

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze Router

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze tika izstrādāta un atvērta 2021.gada martā ES projekta LIVESEED ietvaros. Tās mērķis ir ES dalībvalstīm un sēklu piegādātājiem radīt plašāku informāciju par pieejamo bioloģisko sēklu piedāvājumu un palielināt bioloģisko sēklu piedāvājumu ES dalībvalstīs un Šveicē.

Router Eiropas bioloģisko sēklu datu bāzi iespējams atvērt šeit

 

 

Datubāze ļauj sēklu piegādātājiem pārvaldīt piegādes visās ES dalībvalstīs un Šveicē no viena konta. Reģistrētie sēklu piegādātāji var augšupielādēt informāciju par savu pieejamo bioloģisko sēklu piegādi un norādīt valstis, uz kurām var piegādāt individuālos piedāvājumus.

Kad sēklu piegādātājs pieprasa piedāvājuma iekļaušanu valsts datubāzē, kompetentā iestāde saņem paziņojumu, lai pārbaudītu sēklu piegādātāja sniegto informāciju. Pēc tam kompetentā iestāde var pievienot piedāvājumu savai valsts datubāzei. Sēklu piegādātājiem arī turpmāk būs iespēja ziņot par savu sēklu piegādi tieši valsts datu bāzes administratoram un tādējādi izteikt piedāvājumus.

Eiropas datubāzes izmantošana nav obligāta, to sēklu piegādātāji var brīvi izmantot informējot par savu pieejamo bioloģisko sēklu piegādi. Šai datubāzei ir tikai informatīvs raksturs un tiesības lūgt izsniegt individuālas atļaujas konvencionālās sēklas izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā ir tikai pamatojoties uz informāciju nacionālajās sēklu datubāzēs.

Datu bāzes funkcijas:

Sēklu piegādātāji var pārvaldīt savus bioloģisko sēklu piedāvājumus ES dalībvalstīm vai Šveicei.

Dalībvalstu un Šveices atbildīgās iestādes var pieteikties, izmantojot lietotāja vārdu, kuru nosūtījis Eiropas maršrutētāju datu bāzes administrators. Jūs varat apskatīt, pieņemt vai noraidīt jūsu valstij atbilstošus piedāvājumus un eksportēt tos uz savu nacionālo datu bāzi.

Vietnes apmeklētāji, kas meklē bioloģiskās sēklas, var meklēt pieejamos kultūraugus un piegādātājus dažādās valstīs.

 

Plašāka informācija atrodama šeit:

Ceļvedis pakalpojumu sniedzējiem 

Norādījumi iestādēm 

Apmācība pakalpojumu sniedzējiem 

Apmācība iestādēm

Apmācība apmeklētājiem

Saites uz ES dalībvalstu un Šveices bioloģisko sēklu nacionālajām sēklu datubāzēm:

AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE , CH, UK-GB, UK-NI

Saites uz ES komisijas noteikumiem un vadlīnijām par bioloģisko lauksaimniecību: Informācija par bioloģisko lauksaimniecību

Video angļu valodā par Eiropas bioloģisko sēklu datu bāz – Router, jeb RDB  https://www.youtube.com/watch?v=HPiwR7APXKI

 

 

 

Latvijas sēklaudzētāju asociācijas 24. kopsapulce

Informācijai

Saskaņā ar LR Uzņēmuma reģistra informāciju – ar mērķi nodrošināt valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kā arī nodrošināt biedrību darbības nepārtrauktību, biedrības biedriem līdz 2021. gada 31. decembrim ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē gan klātienē, gan attālināti. Valdei pēc savas iniciatīvas ir tiesības noteikt, ka biedru kopsapulce notiek tikai elektroniski.  Tāpat biedram ir tiesības balsot par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem pirms sapulces, nododot savu balsi biedrībai rakstveidā, tostarp elektroniskā formātā. Visi biedri, kuri piedalījušies sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī tie, kuri nodevuši savu balsi pirms sapulces, uzskatāmi par klātesošiem sapulcē un ierakstāmi klātesošo biedru sarakstā.

Ir izsūtīta Balsojuma veidlapa un Gada pārskata dokumenti. Tiekat aicināti iepazīties ar pārskata dokumentiem un aizpildīt Balsojuma veidlapu. Parakstītu un ieskanētu vai parakstītu ar drošu elektronisko  parakstu Balsojuma veidlapu jānosūta LSA uz e-pastu lsaseklas@inbox.lv ne vēlāk kā līdz 19.maija plkst. 12.00.

Ja būsiet atdevis savu rakstveida balsi pirms kopsapulces, Jums nekavējoties pēc balsojuma saņemšanas tiks nosūtīts balsojuma apstiprinājums. Protams, ka tas, ka būsiet nodevis savu balsi pirms sapulces, neliedz Jums piedalīties un balsot tiešsaistes sapulcē elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā Jūsu iepriekš nodotais balsojums netiek ņemts vērā.

 

Sapulces norises laiks:  2021. gada 20.maijā,  tiešsaistē plkst. 10.00 – 13.00 
Reģistrēšanās no 9.45

Darba kārtība:

10.00   Biedru kopsapulce

 • Kopsapulces atklāšana, protokolista un balsu skaitītāju apstiprināšana
 • Valdes ziņojums par 2020.gada aktivitātēm un plānu 2021.gadam, A.Dronka, I.Muceniece;
 • Ziņojumu par 2020.gada finanšu izlietojumu un plānoto ienākumu un izdevumu kopsavilkumu 2021.gadam, Muceniece;
 • Revīzijas komisijas ziņojums par LSA gada pārskatu, Ē.Freimane;
 • Biedra kandidāta iesnieguma izskatīšana, biedru naudu apmērs, diskusijas, citi jautājumi, I.Muceniece;

11.30 Seminārs par aktualitātēm sēklkopībā, šķirņu aizsardzībā un lauksaimniecībā

 • VAAD aktualitātes sēklaudzēšanas jomā, Daiga Bajale, VAAD, ;
 • Sēklaudzēšanas likumdošanas aktualitātes, Ineta Jēkabsone, ZM;
 • Elektroniskās lauku vēstures – iespējas, izstrāde, ieviešana, Anitra Lestlande, VAAD;

Sanāksmei aicinām pievienoties ar Microsoft Teams meeting
LSA biedru kopsapulce 20.05.2021.
Laiks: ceturtdiena, 2021. gada 20. maijs 10:00:00 Austrumeiropas vasaras laiks

Pievienošanās saite BIEDRIEM TIKS NOSŪTĪTA E-PASTĀ

UZMANĪBU! Pieslēdzoties, lūgums, nomainīt Jūsu Microsoft Teams lietotājvārdu uz Jūsu vārdu uzvārdu un pārstāvēto organizāciju, lai reģistrācijas lapā un balsojumā būtu iespējams Jūs identificēt.

UZ TIKŠANOS!!!