LAD aicina informēt par lietavu vai citu laikapstākļu ietekmes dēļ cietušajām platībām

Laikapstākļi var ietekmēt to, vai zemnieki var pilnā apmērā apsaimniekot atbalstam pieteiktās platības. Gadījumos, ja tiek konstatēti applūduši lauki un izslīkuši sējumi, aicinām lauksaimniekus par to informēt Lauku atbalsta dienestu (LAD). Mēdz būt gadījumi, kad  spēcīgo lietavu un/ vai platības applūšanas gadījumā nav iespējams veikt zālāju apsaimniekošanu atbilstošos termiņos un izpildot visus atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Šādos gadījumos lauksaimnieka pienākums ir veikt fotofiksāciju ar koordinātām un informēt par to LAD. Uzņemtajos attēlos ir nepārprotami jābūt pazīmēm, ka platība ir, piemēram, applūdusi un nav iespējams veikt pļaušanas un nopļautās zāles novākšanas darbus. Pēc platības nožūšanas lauksaimnieka pienākums ir veikt apsaimniekošanas darbus tik, cik tas ir iespējams, ņemto vērā lauka un zālāja stāvokli. Ja nav iespējams veikt nekādus apsaimniekošanas darbus, tad platība jāatsauc no atbalsta saņemšanas.

Dienests aicina šādu informāciju sūtīt, izmantojot LAD mobilo lietotni –  informāciju ar fotogrāfijām lietotnē var nosūtīt ātri un ērti. Mobilo lietotni var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Mobilā lietotne ir pieejama gan Android gan iOS viedierīcēm bez maksas.

Tālrunis uzziņām: 67095000.

Informārciju sagatavoja LAD: https://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/aicinam-informet-par-lietavu-vai-citu-laikapstaklu-ietekmes-del-cietusajam-platibam-1258

Aizpildi Informācijas pieprasījumu 2022

Cienījamo lauksaimniek!

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija pēc pilnvarojuma pārstāv selekcionāru tiesību īpašniekus vai to pārstāvjus, kuriem, pamatojoties uz EK regulu Nr.2100/94 un LR Augu šķirņu aizsardzības likumu, ir tiesības iegūt informāciju par aizsargāto šķirņu pavairošanas materiāla (turpmāk tekstā pašaudzēta sēkla) izmantošanu un saņemt atlīdzību par tās izmantošanu pavairošanai savā saimniecībā.

Pamatojoties uz Pilnvarojuma līgumiem, nosūtam Jums INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU par platībām, kas apsētas ar aizsargātu šķirņu sēklu /pavairošanas materiālu 2021./2022. g. veģetācijas periodā.

Atbilde sniedzama par katru saimniecību/uzņēmumu, kur kopējā graudaugu, pākšaugu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sējplatība pārsniedz 20 ha un/ vai kartupeļu platība pārsniedz 3 ha.

Informāciju iespējams sniegt līdz 1.jūlijam aizpildot Informācijas pieprasījumu formu LSA mājaslapā www.seklaudzetaji.lv vai aizpildot INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMA FORMU un skanētu nosūtot uz lsaseklas@inbox.lv, WhatsApp uz tālr.nr. 26312490 vai pa pastu uz Kareivju ielu 16, Talsi, LV-3201.
IZMANTO 5% atlaidi: ja līdz 1.jūlijam Informācijas pieprasījumu formu aizpildīsiet LSA mājaslapā www.seklaudzetaji.lv vai izmantojot šo saiti https://lsa.onlinetrader.lv/client_form/, saņemsiet 5% atlaidi par jebkuras sugas aizsargātas šķirnes pašaudzētas sēklas izmantošanu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet uz lsaseklas@inbox.lv vai zvaniet 26312490.

ATGĀDINĀM: Nomaksātā  šķirnes autoratlīdzība ir Jūsu devums  jaunu šķirņu selekcijai  – atbalsts selekcionāriem un ieguldījums arī Jūsu saimniecībā.
LABAS ŠĶIRNES IR LABAS RAŽAS PAMATS! 

Papildus informācija:

  • Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 35.panta (1) daļu lauksaimniecības produkcijas ražotāji vai sēklu sagatavotāji pēc selekcionāra tiesību īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma sniedz informāciju par aizsargātās šķirnes pavairošanas materiāla ražošanu, pavairošanu, sagatavošanu un pārdošanu.
  • Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 24. panta (4) daļu, pamatojoties uz šī informācijas pieprasījumā sniegto informāciju par aizsargāto laukaugu šķirņu pašaudzētās sēklas izmantošanu saimniecībā, Jūs apstiprināt, ka 2022. gadā izmantojat norādītās šķirnes sējai minētā platībā un piekrītat par šo šķirņu izmantošanu pavairošanas nolūkā selekcionāru tiesību īpašniekiem pārskaitīt atlīdzību.
  • Informācijai par saimniecību jāsakrīt ar datiem LR Uzņēmuma reģistra un Lauku atbalsta dienesta datu bāzēs.
  • Jūsu sniegtā informācija tiks salīdzināta ar Lauku atbalsta dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta un selekcionāru tiesību īpašnieku rīcībā esošo informāciju.
  • Šis nav nodokļu dokuments, un Jūsu sniegtā informācija būs pieejama tikai Jūsu audzēto šķirņu selekcionāra tiesību pārstāvjiem par selekcionāra tiesību izmantošanu. Informācija, kas klasificējama kā personas dati, tiks aizsargāta saskaņā ar LSA Privātuma politiku.
  • Latvijas sēklaudzētāju asociācija uzņemas juridisku atbildību par to, lai Jūsu samaksātā atlīdzība pilnībā nonāktu selekcionāru tiesību īpašnieku rīcībā.
  • Pārkāpumi informācijas sniegšanā vai norēķinoties par aizsargāto šķirņu izmantošanu, ir uzskatāmi par selekcionāra tiesību aizskārumu un ir sodāmi LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. Informācijas nesniegšana par aizsargātu šķirņu izmantošanu ir selekcionāra tiesību aizskārums un selekcionāram ir tiesības griezties tiesā Civillikumā noteiktajā kārtībā. 
Atbilde sniedzama arī, ja:
– Sarakstā minētās šķirnes neesat izmantojis (sniedzot informāciju katrai sugai, kurai neesat izmantojis nevienu no sarakstā minētajām šķirnēm, izvēlieties atzīmi “Cita šķirne”) ,
– Nezināt ko sējat jau gadu no gada vai šķirnes stipri sajaukušās (katrai platībai, kur šķirne nav identificējama, izvēlieties atzīmi “Cita šķirne”)
– Esat sēklaudzētājs un maksājumus veicat saskaņā ar noslēgtajiem Licences līgumiem (LSA par Jūsu platībām, kurām ir līgumi pēc šķirņu pārstāvju apstiprinājuma, atlīdzību neaprēķina).

Starptautiskais miežu ģenētikas simpozijs 2022

Agroresursu un ekonomikas institūts organizē

 starptautisku miežu konferenci IBGS 13

Jau jūlija sākumā notiks starptautiska miežu konference “Starptautiskais miežu ģenētikas simpozijs 2022” jeb “IBGS13”. Tas notiks Rīgā, Latvijā, 2022. gada 3. – 7. jūlijā. Trīs dienu prezentācijas un zinātniskie lasījumi paredzēti LU Bioloģijas fakultātes Dabas mājā, bet ceturtā diena tiks aizvadīta AREI Priekuļu pētniecības centrā- Lauka dienā, kā arī Cēsīs, kur notiks konferences noslēguma pasākums.

IBGS simpoziji tiek organizēti kopš 1963. gada un piesaista dalībniekus no visas pasaules, lai apspriestu progresu savā jaunākajā pētniecībā. Šādas tikšanās Baltijas valstīs vēl nekad nav notikušas un pēdējā tikšanās Eiropā notika 2004.gadā. Starptautiskais miežu ģenētikas simpozijs, kas parasti notiek reizi četros gados, ir vienīgais nozīmīgākais zinātniskais notikums miežu pētniekiem visā pasaulē, tamdēļ esam lepni to organizēt Latvijā.

AREI zinātnieki ir ieguldījuši lielu darbu simpozija tapšanā un materiālu sagatavošanā, lai iepazīstinātu ar selekcionārus no 27 pasaules valstīm ar jaunākajām tendencēm miežu selekcijā. Īpašs nopelns ir selekcionārēm Mārai Bleiderei un Lindai Legzdiņai.

Simpozija 12 sesijās ir iekļauti jaunākie un svarīgākie atklājumi par nozīmīgākajām miežu selekcijas tēmām dažādās tematiskajās sadaļās, tostarp: miežu genoms; Biotiskais stress globālo pārmaiņu ietekmē; Abiotiskais stress globālo pārmaiņu apstākļos; Miežu audzēšana un NBT: ceļš uz priekšu; miežu audzēšana: veiksmes stāsti; RUE ģenētika un audzēšana; Miežu galapatēriņš: pārtika, barība un jauni produkti; Miežu gala pielietojums: iesala un alus darīšana; Ģenētiskie un datu bāzes resursi: daudzveidības izmantošana; Morfoloģija, fenoloģija un attīstība; Baltijas un Ziemeļvalstu mieži: reģionālā perspektīva. IBGS13 popularizēs jaunus rīkus, metodes, tagad oriģinālus atklājumus un hipotēzes, kā arī oriģinālas idejas, ko prezentējusi jaunā zinātnieku paaudze.

IBGS 2022 simpoziju organizē Agroresursu un ekonomikas institūts. Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi ir unikāla zinātnes platforma ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. AREI ir vadošais augkopības selekcijas institūts Latvijā. Institūta pētniecības virzieni ir saistīti ar kultūraugu ģenētiku un selekciju, augkopību un agroekoloģiju ilgtspējīgai saimniekošanai, nodrošina kvalitātes prasības pārstrādes izejvielām, kā arī ilgtspējīgas lauku telpas attīstību, ekonomisko analīzi lauksaimniecībai, pārtikas ražošanai un zivsaimniecībai. Institūts darbojas Rīgā, Priekuļos, Dižstendē un Viļānos.

Simpozijs ir veidots, lai piesaistītu kopīgas intereses un radītu sinerģiju starp miežu pētniekiem, nozares ekspertiem, ieinteresētajām pusēm un citiem dalībniekiem no starptautiskās miežu kopienas.

Programma

Plašāka informācija mājas lapā: www.ibgs.arei.lv

Informāciju sagatavoja:

Andra Ūdre

AREI Tehnoloģiju pārneses centra vadītāja

E-pasts: andra.udre@arei.lv

Mob.tālr.29441332