Jāņa Lielmaņa konkursa laureāti 2022 – Zemkopības institūta selekcijas grupa

2022.gada 8.septembrī tika paziņoti AREI Stendes pētniecības centrā tika paziņoti Agroresursu un ekonomikas institūta, Latvijas lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības universitātes izsludinātā  agronoma Jāņa Lielmaņa balvas konkursa laureāti.  Par sasniegumiem laukaugu selekcijā, sēklkopībā un šīs nozares popularizēšanu Latvijā Jāņa Lielmaņa apbalvojumu saņēma Zemkopības institūta selekcijas grupa, grupas vadītājs Dr.Agr. Aldis Jansons.

Foto Sanita Zute

Apsveicam un lepojamies ar mūsu biedru sasniegumiem un nozīmīgo ieguldījumu daudzgadīgo tauriņziežu un stiebrzālu selekcijā.