26.aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma diena

🌏26.aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma dienā Latvijas Sēklaudzētāju asociācija atgādina:

🍀arī  augu šķirņes ir intelektuālais īpašums

🍀selekcionāru tiesības ir viens no intelektuālā īpašuma veidiem

🍀par aizsargātu augu šķirņu pavairošanu selekcionāram pienākas atlīdzība

 

Uzziņai:
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kopš 2000. gada tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena.
Vairāk par 2023. gada Pasaules intelektuālā īpašuma dienu šeit https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Šķirne un sēkla kā viens no lauksaimnieku instrumentiem lauksaimnieciskās ražošanas virzībai uz ilgtspējīgu, Zaļā kursa prasību ietverošu saimniekošanu

ES lauksaimniecības politikas uzstādījumi – Zaļais kurss, kas ietver SEG emisiju samazināšanu, stratēģijas “No lauka līdz galdam” īstenošanu, Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu.

Zaļā kursa ambiciozie uzstādījumi līdz 2030. gadam:

  • panākt 50 % pesticīdu lietošanas samazinājumu
  • 25 % no ES lauksaimniecības zemes tiek izmantota bioloģiskajai ražošanai.

SARAŽOT VAIRĀK – IZMANTOJOT MAZĀK RESURSUS

No prioritātes – ekonomiski izdevīga saimniekošanas pārejam uz videi draudzīgu saimniekošanu, īpašu uzmanību veltot videi draudzīgām tehnoloģijām, izmantojot pēc iespējas mazāk resursu, kur pirmsākums ir kvalitatīvas sēklas un šķirnes mērķtiecīga izvēle.

Eiropā stratēģijas “No lauka līdz galdam” ilgtspējīgā pārtikas sistēma pamatā balstās uz sēklas materiāla drošību, kvalitāti un daudzveidību. Lauksaimniekiem ir nepieciešams plašs klāsts kvalitatīva, dažādu augu sugu un šķirņu sēklas materiāls, kas piemērotas mainīgajiem klimatiskajiem asptākļiem. Izmantojot jaunās selekcijas metodes būs iespēja veiksmīgāk nodrošināt ilgspējīgu pārtikas ražošanas ķēdi. Selekcijas procesā veidojot jaunas un mainīgo klimata apstākļu drošas augu šķirnes, kas būtu sausuma vai pārlieku mitruma, slimību un kaitēkļu noturīgas, spēlēs galveno lomu tieši ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstībā, kas nodrošinās lauksaimnieku vajadzības un samazinās to atkrību no augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem un spēs radīt pārtikas sistēmu daudz elastīgāku un stabilāku, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgu saimniekošanu. Augu selekcijas integrācija klimata pārmaiņu stratēģijās ir viens no labākajiem ceļiem virzībā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu.

Selekcijas un sēklkopības nozares un to pārstāvošās LSA pamatuzdevums ir veicināt pārbaudītu šķirņu un kvalitatīva sēklas materiāla izmantošanu un pieejamību. 

Ekspertu grupa 2023.gada sākumā izstrādājuši SVID analīzi – lasīt šeit — ŠĶIRNE un SĒKLA – INSTRUMENTS LAUKSAIMNIECISKĀS RAŽOŠANAS VIRZĪBAI UZ ILGTSPĒJĪGU, ZAĻĀ KURSA PRASĪBU IETVEROŠU SAIMNIEKOŠANU

 

Sēklu nozares attīstība Latvijā

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijai 2022.gads bijis rosīgs daudzejādi – Gan piedaloties nākamā perioda KLP un jauno Tiešo maksājumu piešķiršanas nosacījumu izstrāde, gan organizējot seminārus, diskusijas, gan pirmo reizi pasniedzot Selekcionāru balvas. Šo bavu mērķis ir izglītot lauksaimniekus par selekcionētas sēklas nozīmi, skaidot, kāda ir selekcionāru atlīdzību būtība. Tas ir jo īpaši svarīgi pasaules klimata izmaniņu ietekmes kontekstā, kur viens no risinājumiem lauksaimniecībā ir selekcija.

Pilnu Saimnieks.LV 2023.gada februāra rakstu lasiet šeit.

Sēklkopībā un selekcijā vajadzīgas izmaniņas

“Laba sēkla ir arī labas ražas pamats. Bez labas sēklas un arī bez Latvijas dabas apstākļos pārbaudītām šķirnēm nevarēsim iztikt. Gudrs saimnieks vienmēr izvēlas labu sēklas materiālu.” Aizvadītā gada decembra sākumā notikušajā Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas (LSA) seminārā Aktualitātes sēklu ražošanā un kooperatīvu loma sēklu apritē uzsvēta šīs organizācijas valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga-Āva.

Pilnu AgroTops 2023.gada janvāra rakstu lasiet šeit.

Nepieciešama godprātīga attieksme

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija (LSA) 2. decembrī Saulainē pirmoreiz pasniedza šogad iedibināto Selekcionāru balvu, ko turpmāk četrās nominācijās ik gadu pasniegs apzinīgākajiem atlīdzību maksātājiem par šķirņu izmantošanu sēklu pavairošanai.

Seminārā Aktualitātes sēklu ražošanā un kooperatīvu loma sēklu apritē LSA arī iepazīstināja ar pēdējos desmit gados plašāko sēklu audzēšanas nozares gada pārskatu, kā arī diskutēja par kooperatīvu lomu sēklu apritē. Pirms semināra LSA valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga-Āva , LSA valdes locekļi Dzintars Jaks un Sanita Zute, kā arī LSA izpilddirektore Ilze Muceniece sarunā ar Agro Topu vērtējua sēklkopības un selekcijas nozares aktualitātes.

Pilnu AgroTops 2022.gada decembra rakstu lasiet šeit.