Projekta “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” demonstrējumi AREI Lauku dienās

Projekta “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” (ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA) demonstrējumi Agrotesursu un ekonomikas institūta Lauku dienās

Lauku dienās interesentiem tika sniegta informācija par projektu lauka izmēģinājumiem un pētījumiem siltumnīcās, bija iespējams iepazīties ar dažādu tehnoloģiju un šķirņu demonstrējumiem dažādās saimniekošanas sistēmās, šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas izmēģinājumiem, notika arī dronu demonstrējumi lauku smidzināšanā un izmantošanā selekcijas procesa izmēģinājumu novērtēšanā, un diskusijas ar zinošiem profesionāļiem.  

Apmeklētāji tika iepazīstināti ar projekta “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” (ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA) pirmā gada demonstrējumiem trīs izmēģinājuma vietās Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā, Priekuļu pētniecības centrā un Viļānu daļā. Projekta mērķis ir demonstrēt sojas audzēšanas iespējas Latvijas apstākļos, piemērojot dažādas sojas šķirnes, dažādus sējas laikus un nezāļu ierobežošanas iespējas.

11.jūlijā Lauku dienas Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā “Laukkopība no putna lidojuma”.

12. jūlijā Lauku dienas Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā “Mazinām laukaugu audzēšanas ekoloģisko pēdu”.

13. jūlijā Lauku dienas Agroresursu un ekonomikas institūta Viļānu daļā.

 

Lauku dienās projekta vadītāja Inga Jansone un galvenās izpildītājas Margita Damškalne,  Līga Auziņa un Inga Morozova demonstrējumu vietās informēja interesentus par demonstrējumā izvēlētajām šķirnēm, sējas laikiem un apstākļiem un pielietotajām metodikām demonstrējumu lauciņos. Projekta demonstrējumiem Lauku dienu ietvaros iepazinās vairāk kā 200 apmeklētāji.

 

Projekts: “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” (ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA, projekta nr. 22-00-A00102-000011)

īstenošanas periods: 01.01.2023 – 30.09.2025

īstenotājs: Agroresursu un ekonomikas institūts

vadītājs: Dr.agr. Inga Jansone

Finansēšanas avots: ZM/2022/11_ELFLA 10. lote