LSA Seminārs – Kopsapulce

 

Dalībnieku reģistrācija  un rīta kafija no plkst.10.00

Pasākuma plāns:

10.30 Informatīvais semināra atklāšana  – LSA valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga-Āva
Zemkopības sistēmas elementi – vērtības, izvēles un risinājumi Projekta Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai vadītāja AREI vadošā pētniece Inga Jansone un  komanda A. Miglavs un I. Leimane

Aktualitātes Latvijas un ES sēklu un šķirņu aprites likumdošanā –  ZM  Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece Ineta Jēkabsone

Sēklu un šķirņu aprite 2013-2023 –  VAAD Sēklu kontroles departamenta direktore Liena Jaunzeme

Sēklaudzēšanas gada pārskats 2023 – LSA valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga-Āva

13:30 Pusdienas
14.15 Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas kopsapulce   – Ilze Muceniece
Ziņojums par LSA aktivitātēm  2023.gadā, gada pārskata apstiprināšana, plānotais 2024. gadā  – Anda Rūtenbera-Āva,  Ilze Muceniece
Diskusijas
Pasākuma noslēgums ap 15.00

Esiet visi  ļoti gaidīti! Lūdzam savu dalību sapulcē apstipriniet līdz  22. martam  pa tālruni  26312490  vai e-pastā: lsaseklas@inbox.lv

 

JAUNUMS: Semināra dalībniekiem tiks izsniegti LSA Apliecinājumi par dalību 3 h izglītojošā seminārā.

 

Saskaņā ar Statūtiem Asociācijas biedriem ir tiesības kopsapulcē piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (Microsoft Teams platformā). Biedriem, kuri piedalās attālināti ir tiesības izteikties un uzdot jautājumus rakstiski čata sadaļā vai paceļot roku un ieslēdzot video kameru un balsot par lēmumu projektiem, kas tiks ievietoti čata sadaļā. Pieslēdzoties un balsojot attālināti dalībniekam jānorāda Vārds Uzvārds un pārstāvētā biedra organizācijas nosaukums. Biedrs, kas piedalās kopsapulcē attālināti, ir pielīdzināts klātesošajam dalībniekam un ierakstāms klātesošo biedru sarakstā.