LSA ikgadējās kopsapulces – semināra atskats

2024. gada 26.martā viesu namā Aitiņlauvas, Jelgavas novada Valgundes pagasta Tīreļos notika

LSA ikgadējā kopsapulce – seminārs

🚩Saskaņā ar LSA Statūtu 5.7. punktu sapulce bija tiesīga izlemt visus darba kārtībā ietvertos jautājumus. Tika apstiprināts Ziņojums par aktivitātēm  2023.gadā un plānoto 2024. gadā, apstiprināts 2023.gada ienākumu un izdevumu kopsavilkums, Revīzijas komisijas atzinums un LSA Gada pārskats par 2023.gadu. Prezentācijā “LSA Ziņojums” ietvertas saites uz attēliem un informāciju mājaslapā un sociālajos tīklos, tā apskatāma šeit.

🌱Semināra daļas aktualitātes:

  • Zemkopības sistēmas elementi – vērtības, izvēles un risinājumi – Projekta Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai vadītāja AREI vadošā pētniece Inga Jansone un  komanda A. Miglavs un I. Leimane. I.Jansones prezentācija apskatāma šeit, A.Miglava prezentācija par izveidoto rīku apskatāma šeit.
  • Aktualitātes Latvijas un ES sēklu un šķirņu aprites likumdošanā – Ineta Jēkabsone, ZM Lauksaimniecības resursu nodaļa. Prezentācija apskatāma šeit.
  • Sēklu un šķirņu aprite 2013-2023 –  Liena Jaunzeme, VAAD Sēklu kontroles departaments. Prezentācija apskatāma šeit.
  • Sēklaudzēšanas gada pārskats 2023. LSA valdes locekles Sanitas Zutes sagatavotā prezentācija apskatāma šeit.

Liels paldies viesu namam Aitiņlauvas par uzņemšanu un viesiem par sagatavotajām interesantajām prezentācijām! 👌

✅Kopsapulces-semināra norises fotoattēli S.Zute

Veiksmīgu pavasara sezonu! 🌈