Aktualitātes

Seminārs ES Zaļais kurss Latvijas lauksaimniecībā un sēklu nozarē apskats

23.novembrī notika LSA organizēts  virtuāls seminārs “ES Zaļais kurss Latvijas lauksaimniecībā un sēklu nozarē”.  Semināra ieraksts, galvenās atziņas un LSA ierosinājumi bioloģiskās sēklkopības sektora attīstīšanai Latvijā.

Selekcija piedāvā risinājumus nākotnes lauksaimniecības problēmām

Viens galvenajiem selekcijas uzdevumiem ir nodrošināt lauksaimniekiem atbildes uz klimata pārmaiņu izaicinājumiem.

Ko sēt?

Katru gadu pirkt jaunu sēklu vai sēt pašaudzētu? Priekšrocības un riski… Ko nekādā gadījumā NEDRĪKST

INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMS 2021

5200 Informācijas pieprasījumi šodien devās ceļā pie Latvijas lauksaimniekiem. Šogad pēc 13 šķirņu pārstāvju pilnvarojumiem informācija līdz 1.jūlijam jāsniedz par 214 šķirnēm.

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze Router

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze Routers tika izstrādāta un atvērta 2021.gada martā. Tās mērķis ir ES dalībvalstīm un sēklu piegādātājiem radīt plašāku informāciju par pieejamo bioloģisko sēklu piedāvājumu un palielināt to

Latvijas sēklaudzētāju asociācijas 24. kopsapulce

Sapulces norises laiks:  2021. gada 20.maijā,  tiešsaistē plkst. 10.00 - 13.00. Reģistrēšanās no 9.45. Lasi vairāk par darba kārtību, sanāksmes norisi un balsošanu.

Atgādinām – sēklas kvalitāti apliecina ETIĶETE!

Atbilstību sēklas kategorijai atbilstošajiem kvalitātes kritērijiem nosaka vienīgi ETIĶETES uz sēklas iepakojuma  Kā sevi pasargāt no nekvalitatīvas sēklas iegādes un ko darīt, ja tā tomēr ir noticis?

Bioloģiskās sēklaudzēšanas tendences un mērķi

 Bioloģiskās lauksaimniecības sēklkopības ekspertu 2020.gada decembra sanāksmes informācija no VAAD. LABĀ ZIŅA: Pēdējo 10 gadu laikā strauji audzis gan bioloģisko sēklaudzētāju skaits, gan saražotie sēklu apjomi. 

Šķirne

Kas ir šķirne? Ar ko atšķiras aizsargāta šķirne no neaizsargātas? Kā uzzināt kuras šķirnes ir aizsargātas?

Sēkla bioloģiskajiem lauksaimniekiem

Bioloģiskās Sēklu un pavairošanas materiāla datu bāze Kā un kad rīkoties, ja datu bāzē neatrodi meklēto?

BSA atbalsta saņemšanai noteiktais sertificētu sēklu minimālais ražības apjoms

MK noteikumi Nr. 126 Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem

LICENCES LĪGUMS

Kas ir licences līgums? Kāpēc tas jāslēdz un kas tajā tiek atrunāts?