Entries by Latvijas Sēklaudzētāju Asociācija

Projekta “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” demonstrējumi AREI Lauku dienās

Projekta “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” (ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA) demonstrējumi Agrotesursu un ekonomikas institūta Lauku dienās Lauku dienās interesentiem tika sniegta informācija par projektu lauka izmēģinājumiem un pētījumiem siltumnīcās, bija iespējams iepazīties ar dažādu tehnoloģiju un šķirņu demonstrējumiem dažādās saimniekošanas sistēmās, šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas izmēģinājumiem, notika arī dronu demonstrējumi lauku smidzināšanā un izmantošanā selekcijas […]

Informācijas pieprasījums 2023

Augu šķirņu selekcionāru vārdā atgādinām, ka, saskaņā ar LR Augu Šķirņu Aizsardzības likumu, lauksaimniekiem, kuri savām vajadzībām pavairo aizsargāto šķirņu sēklas, jāinformē selekcionāri un par apsētajām platībām jāveic selekcionāru atlīdzību maksājumi. 2023.gadā Latvijas Sēklaudzētāju asociāciju par savām pārstāvētajām aizsargātajām kopā 242 šķirnēm ievākt informāciju un selekcionāru atlīdzības pilnvarojuši: Agroresursu un ekonomikas institūts, APP Aloja Agro, […]

26.aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma diena

🌏26.aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma dienā Latvijas Sēklaudzētāju asociācija atgādina: 🍀arī  augu šķirņes ir intelektuālais īpašums 🍀selekcionāru tiesības ir viens no intelektuālā īpašuma veidiem 🍀par aizsargātu augu šķirņu pavairošanu selekcionāram pienākas atlīdzība   https://seklaudzetaji.lv/wp-content/uploads/2023/04/pasaules-intelektuala-ipasuma-diena26042023.mp4 Uzziņai: Lai pievērstu sabiedrības uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kopš 2000. gada tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena. Vairāk par 2023. gada Pasaules […]

Šķirne un sēkla kā viens no lauksaimnieku instrumentiem lauksaimnieciskās ražošanas virzībai uz ilgtspējīgu, Zaļā kursa prasību ietverošu saimniekošanu

No prioritātes – ekonomiski izdevīga saimniekošanas pārejam uz videi draudzīgu saimniekošanu, īpašu uzmanību veltot videi draudzīgām tehnoloģijām, izmantojot pēc iespējas mazāk resursu, kur pirmsākums ir kvalitatīvas sēklas un šķirnes mērķtiecīga izvēle.  Selekcijas un sēklkopības nozares un to pārstāvošās LSA pamatuzdevums ir veicināt pārbaudītu šķirņu un kvalitatīva sēklas materiāla izmantošanu un pieejamību. 
SVID analīze – ŠĶIRNE UN SĒKLA KĀ VIENS NO LAUKSAIMNIEKU INSTRUMENTIEM LAUKSAIMNIECISKĀS RAŽOŠANAS VIRZĪBAI UZ ILGTSPĒJĪGU, ZAĻĀ KURSA PRASĪBU IETVEROŠU SAIMNIEKOŠANU.

Sēklu nozares attīstība Latvijā

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijai 2022.gads bijis rosīgs daudzejādi – Gan piedaloties nākamā perioda KLP un jauno Tiešo maksājumu piešķiršanas nosacījumu izstrāde, gan organizējot seminārus, diskusijas, gan pirmo reizi pasniedzot Selekcionāru balvas. Šo bavu mērķis ir izglītot lauksaimniekus par selekcionētas sēklas nozīmi, skaidot, kāda ir selekcionāru atlīdzību būtība. Tas ir jo īpaši svarīgi pasaules klimata izmaniņu ietekmes […]

Sēklkopībā un selekcijā vajadzīgas izmaniņas

“Laba sēkla ir arī labas ražas pamats. Bez labas sēklas un arī bez Latvijas dabas apstākļos pārbaudītām šķirnēm nevarēsim iztikt. Gudrs saimnieks vienmēr izvēlas labu sēklas materiālu.” Aizvadītā gada decembra sākumā notikušajā Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas (LSA) seminārā Aktualitātes sēklu ražošanā un kooperatīvu loma sēklu apritē uzsvēta šīs organizācijas valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga-Āva. Pilnu AgroTops 2023.gada […]

Nepieciešama godprātīga attieksme

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija (LSA) 2. decembrī Saulainē pirmoreiz pasniedza šogad iedibināto Selekcionāru balvu, ko turpmāk četrās nominācijās ik gadu pasniegs apzinīgākajiem atlīdzību maksātājiem par šķirņu izmantošanu sēklu pavairošanai. Seminārā Aktualitātes sēklu ražošanā un kooperatīvu loma sēklu apritē LSA arī iepazīstināja ar pēdējos desmit gados plašāko sēklu audzēšanas nozares gada pārskatu, kā arī diskutēja par kooperatīvu lomu […]

LSA ikgadējās kopsapulces – semināra atskats

2023. gada 23.martā Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra telpās Zinātnes ielā 2, Priekuļu pagasta Cēsu novadā un attālināti notika LSA ikgadējā kopsapulce – seminārs 🚩Saskaņā ar LSA Statūtu 5.7. punktu sapulce bija tiesīga izlemt visus darba kārtībā ietvertos jautājumus. Tika apstiprināts Ziņojums par aktivitātēm  2022.gadā un plānoto 2023. gadā, apstiprināts 2022.gada faktisko un 2023.gada […]

Kopsapulce – Seminārs

Aicina Jūs piedalīties LSA ikgadējā seminārā –  kopsapulcē 2023.gada 23.martā Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā