Bioloģiskā sēklaudzēšana

Nodarbojoties ar sēklu ražošanu bioloģiskajā saimniecībā, sēklaudzētājam ir jāievēro tās pašas prasības, kas pārējiem sēklu ražotājiem. Sēklas kvalitātes minimālās prasības (sēklu dīdzība, tīrība u.c. ) ir vienotas visai sēklu un šķirņu aprites jomai – vairāk lasi SĒKLKOPĪBA.  

Tā kā  bioloģiskai saimniecībai jāiegādājas pirmām kārtām sertificēta un bioloģiskām metodēm ražota sēkla, katra bioloģisko sēklu ražotāja pienākums ir ievietot informāciju par sagatavoto bioloģisko sēklu VAAD Sēklu un pavairošanas materiāla datu bāzē. Šo prasību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.485 Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība https://likumi.lv/ta/id/193115-biologiskas-lauksaimniecibas-uzraudzibas-un-kontroles-kartiba.

Šobrīd likumdošanā noteiktie termiņi informācijas sniegšanai ir vairāki  atkarībā no sugas: 

  • vasarāju labībai, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem atklātā lauka dārzeņiem – līdz 5. februārim, 
  • kartupeļiem – līdz 5. aprīlim, 
  • ziemas rapsim, ziemas ripsim – līdz 20. jūlijam 
  • ziemāju labībām – līdz 5. septembrim.

Iegādājoties sertificētas sēklas  uz bioloģiski ražotu sēklu etiķetes VAAD nenorāda, ka sēklas ražošanas procesā ievēroti bioloģiskās ražošanas principi, bet apliecina tās kvalitātes atbilstību noteiktas sēklu kategorijas prasībām. Bioloģiskās saimniecības sertifikāts ir dokuments, kas apliecina bioloģiskās ražošanas statusu. Tāpēc pats saimnieks drīkst sēklas fasējumu kā produkciju marķēt ar bioloģiska lauksamniecībās zīmoliem.  

Pārejas periodā līdz 2035 gadam bioloģiskās saimniecības gadījumos, kad nav iespējams iegādāties attiecīgās sugas vai šķirnes bioloģisko sēklu, var lūgt VAAD atļauju iegādāties konvencionāli ražotas sertificētas sēklas meklētai šķirnei. VAAD šādu atļauju izsniedz, ja  Sēklu un pavairošanas materiāla datu bāzē  nav pieejamas konkrētās šķirnes bioloģiski ražotās sēklas. 

Šobrīd samērā bieži tiek pieprasītas atļaujas konvencionālā pavairojamā materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Vairāk lasi rakstā VAAD datubāzes saite uz rakstu, kur iesējams iepazīties ar informāciju ar izsniegto atļauju kopsavilkumu gan pa šķirnēm, gan sugām.

Bet jau šobrīd jāatceras, ka pēc 2035. gada  bioloģiskās saimniecības drīkstēs iegādāties tikai sertificētas bioloģiskās sēklas un bioloģiskai saimniekošanai piemērotas šķirnes.    Tāpēc šobrīd īpaši svarīgi ir stiprināt un attīstīt bioloģiskās sēklas ražošanu   valstī.