LSA ikgadējās kopsapulces – semināra atskats

2024. gada 26.martā viesu namā Aitiņlauvas, Jelgavas novada Valgundes pagasta Tīreļos notika

LSA ikgadējā kopsapulce – seminārs

🚩Saskaņā ar LSA Statūtu 5.7. punktu sapulce bija tiesīga izlemt visus darba kārtībā ietvertos jautājumus. Tika apstiprināts Ziņojums par aktivitātēm  2023.gadā un plānoto 2024. gadā, apstiprināts 2023.gada ienākumu un izdevumu kopsavilkums, Revīzijas komisijas atzinums un LSA Gada pārskats par 2023.gadu. Prezentācijā “LSA Ziņojums” ietvertas saites uz attēliem un informāciju mājaslapā un sociālajos tīklos, tā apskatāma šeit.

🌱Semināra daļas aktualitātes:

 • Zemkopības sistēmas elementi – vērtības, izvēles un risinājumi – Projekta Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai vadītāja AREI vadošā pētniece Inga Jansone un  komanda A. Miglavs un I. Leimane. I.Jansones prezentācija apskatāma šeit, A.Miglava prezentācija par izveidoto rīku apskatāma šeit.
 • Aktualitātes Latvijas un ES sēklu un šķirņu aprites likumdošanā – Ineta Jēkabsone, ZM Lauksaimniecības resursu nodaļa. Prezentācija apskatāma šeit.
 • Sēklu un šķirņu aprite 2013-2023 –  Liena Jaunzeme, VAAD Sēklu kontroles departaments. Prezentācija apskatāma šeit.
 • Sēklaudzēšanas gada pārskats 2023. LSA valdes locekles Sanitas Zutes sagatavotā prezentācija apskatāma šeit.

Liels paldies viesu namam Aitiņlauvas par uzņemšanu un viesiem par sagatavotajām interesantajām prezentācijām! 👌

✅Kopsapulces-semināra norises fotoattēli S.Zute

Veiksmīgu pavasara sezonu! 🌈

LSA Seminārs – Kopsapulce

 

Dalībnieku reģistrācija  un rīta kafija no plkst.10.00

Pasākuma plāns:

10.30 Informatīvais semināra atklāšana  – LSA valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga-Āva
Zemkopības sistēmas elementi – vērtības, izvēles un risinājumi Projekta Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai vadītāja AREI vadošā pētniece Inga Jansone un  komanda A. Miglavs un I. Leimane

Aktualitātes Latvijas un ES sēklu un šķirņu aprites likumdošanā –  ZM  Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece Ineta Jēkabsone

Sēklu un šķirņu aprite 2013-2023 –  VAAD Sēklu kontroles departamenta direktore Liena Jaunzeme

Sēklaudzēšanas gada pārskats 2023 – LSA valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga-Āva

13:30 Pusdienas
14.15 Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas kopsapulce   – Ilze Muceniece
Ziņojums par LSA aktivitātēm  2023.gadā, gada pārskata apstiprināšana, plānotais 2024. gadā  – Anda Rūtenbera-Āva,  Ilze Muceniece
Diskusijas
Pasākuma noslēgums ap 15.00

Esiet visi  ļoti gaidīti! Lūdzam savu dalību sapulcē apstipriniet līdz  22. martam  pa tālruni  26312490  vai e-pastā: lsaseklas@inbox.lv

 

JAUNUMS: Semināra dalībniekiem tiks izsniegti LSA Apliecinājumi par dalību 3 h izglītojošā seminārā.

 

Saskaņā ar Statūtiem Asociācijas biedriem ir tiesības kopsapulcē piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (Microsoft Teams platformā). Biedriem, kuri piedalās attālināti ir tiesības izteikties un uzdot jautājumus rakstiski čata sadaļā vai paceļot roku un ieslēdzot video kameru un balsot par lēmumu projektiem, kas tiks ievietoti čata sadaļā. Pieslēdzoties un balsojot attālināti dalībniekam jānorāda Vārds Uzvārds un pārstāvētā biedra organizācijas nosaukums. Biedrs, kas piedalās kopsapulcē attālināti, ir pielīdzināts klātesošajam dalībniekam un ierakstāms klātesošo biedru sarakstā.

Apbalvoti 2023.gada SELEKCIONĀRU BALVU ieguvēji

3.novembrī LSA 25 pastāvēšanas gadu svinību laikā otro reizi tika pasniegtas Selekcionāru balvas

 

 

☘️ Selekcionāru balvu 2023 lauksaimniekam lielo saimniecību kategorijā iegūst

 SIA DRUVAS UNGURI

☘️ Selekcionāru balvu 2023 lauksaimniekam vidējo saimniecību kategorijā iegūst

 Codes pagasta zemnieku saimniecība “Panči”

☘️ Selekcionāru balvu 2022 lauksaimniekam mazo saimniecību kategorijā iegūst

ZS Guļānes Ziedītes zemnieku saimniecība “KRAMPUĻI”

☘️ Selekcionāru balvu 2022 sēklaudzētājam iegūst

ZS Daudzeses pagasta U.Rubeņa zemnieku saimniecība “ZIEDIŅI”.

PALDIES saimniekiem par godprātīgi veiktajiem selekcionāru autoratlīdzību maksājumiem! 👏👏👏

Konkursa “Sējējs 2023” Gada lauku saimniecība – SIA “Uzvaras lauks”

© Foto: https://www.zm.gov.lv/lv/jaunums/apbalvoti-zemkopibas-ministrijas-konkursa-sejejs-2023-laureati?fbclid=IwAR32cy-t331XtWeCQhQpQlXGaaLr4vls0EozkmTnbNOO6GYKivtjR

Piektdien, 13. oktobrī, pasludināti Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2023” laureāti. Par nominācijas “Gada lauku saimniecība” atzīta Bauskas novada Gailīšu pagasta SIA “Uzvaras lauks”, un godināts tika tās saimnieks Arnis Vējš.

© Foto: https://bauskasdzive.lv/vietejas-zinas/sejeja-balvas-aizcelo-uz-bauskas-novadu/
“Saņemot šo priekš mums tik vērtīgo atzinību, ir tāda sajūta, ka ir sasniegta kalna virsotne. Ko darīt tālāk, ripot kalnam pāri vai velties atpakaļ? Paldies, Dievam, lauksaimniecība tāpat kā Rīga nekad nebūs pabeigta, vienmēr ir bijis un būs, ko darīt. Visiem klātesošajiem gribētu vēlēt gūt baudu, gandarījumu, prieku un laimi no tā, ko mēs ikdienā darām. Lai visi savu spēku, enerģiju veltītu par lielu, varenu un pārtikušu Latviju,” savā uzrunā apbalvošanas ceremonijā pauda A. Vējš. (Informācija no https://bauskasdzive.lv/vietejas-zinas/sejeja-balvas-aizcelo-uz-bauskas-novadu/ )
☘️ APSVEICAM UN LEPOJAMIES, ka šajā gadā par Gada lauku saimniecību atzīts tieši LSA izvirzītais uzņēmums, kas ar lieliskiem panākumiem darbojas ne tikai sēklkopībā, bet arī citās jomās.
Paldies Sergejam Kataņenko un Rigardam Berķim par sadarbību pieteikuma sagatavošanā.

LSA 25 gadu pastāvēšanas svinības

Godājamie Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas biedri, sadarbības partneri un goda viesi!

 

Būsiet laipni gaidīti Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas 25 gadu pastāvēšanas svinībās

šī gada 3.novemrī

SIA Uzvara Lauks atpūtas kompleksā “Miķelis”.

Svinības plānotas no plkst. 13:00, ierašanās no 12:30, līdz 17:00.

 

Pie kopīgā svinību galda atskatīsimies uz aizvadītajiem 25 darbības gadiem, pārrunāsim šī brīža nozares aktualitātes un,

turpinot iepriekšējā gadā aizsākto tradīciju, apbalvosim šī gada Selekcionāru balvas ieguvējus.

 

Lūdzam paziņot par savu dalību LSA svinībās līdz 16.oktobrim rakstot uz lsaseklas@inbox.lv vai pa tālruni 26312490.

SLEKCIONĀRU BALVA

Jau 2.gadu Latvijas Sēklaudzētāju asociācija un šķirņu pārstāvji pasniegs SELEKCIONĀRU BALVU. Balva katru gadu tiks pasniegta apzinīgākajam atlīdzību maksātājam par šķirņu izmantošanu sēklu pavairošanai paša saimniecības vajadzībām  kā arī selekcionāru izvirzītajai sēklaudzēšanas saimniecībai.

Balvu kategorijas:

 • Selekcionāru balva  lielo saimniecību lauksaimniekam
 • Selekcionāru balva vidējo saimniecību lauksaimniekam
 • Selekcionāru balva mazo saimniecību lauksaimniekam
 • Selekcionāru balva sēklaudzētājam

Ar Selekcionāru balvas pasniegšanu LSA šķirņu pārstāvji vēlas pateikties lauksaimniekiem, kuri atsaukušies LSA aicinājumam sniegt informāciju un godprātīgi norēķināties par platībām, kuras apsētas ar aizsargātu šķirņu pašu sagatavotu sēklu, un sēklaudzētājiem, kuri sagatavo kvalitatīvu sēklu un laicīgi sniedz informāciju par sertificētās sēklas apjomiem.

Katrā no lauksaimnieku kategorijām uzvarētājs tiek noteikts, ņemot vērā iepriekšējā gada platības, par kuru apmaksāta autoratlīdzība, proporcija pret kopējo saimniecības platību. Sēklaudzētāja balvai laureāts tiek noteikts, izvērtējot šķirņu pārstāvju ierosinājumus.

Kopējais balvu fonds 1000 EUR.

Šī gada balvas ieguvēji tiks apbalvoti LSA 25 gadu pastāvēšanas svinībās, kas notiks 03.11.2023.

Projekta “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” demonstrējumi AREI Lauku dienās

Projekta “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” (ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA) demonstrējumi Agrotesursu un ekonomikas institūta Lauku dienās

Lauku dienās interesentiem tika sniegta informācija par projektu lauka izmēģinājumiem un pētījumiem siltumnīcās, bija iespējams iepazīties ar dažādu tehnoloģiju un šķirņu demonstrējumiem dažādās saimniekošanas sistēmās, šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas izmēģinājumiem, notika arī dronu demonstrējumi lauku smidzināšanā un izmantošanā selekcijas procesa izmēģinājumu novērtēšanā, un diskusijas ar zinošiem profesionāļiem.  

Apmeklētāji tika iepazīstināti ar projekta “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” (ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA) pirmā gada demonstrējumiem trīs izmēģinājuma vietās Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā, Priekuļu pētniecības centrā un Viļānu daļā. Projekta mērķis ir demonstrēt sojas audzēšanas iespējas Latvijas apstākļos, piemērojot dažādas sojas šķirnes, dažādus sējas laikus un nezāļu ierobežošanas iespējas.

11.jūlijā Lauku dienas Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrā “Laukkopība no putna lidojuma”.

12. jūlijā Lauku dienas Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā “Mazinām laukaugu audzēšanas ekoloģisko pēdu”.

13. jūlijā Lauku dienas Agroresursu un ekonomikas institūta Viļānu daļā.

 

Lauku dienās projekta vadītāja Inga Jansone un galvenās izpildītājas Margita Damškalne,  Līga Auziņa un Inga Morozova demonstrējumu vietās informēja interesentus par demonstrējumā izvēlētajām šķirnēm, sējas laikiem un apstākļiem un pielietotajām metodikām demonstrējumu lauciņos. Projekta demonstrējumiem Lauku dienu ietvaros iepazinās vairāk kā 200 apmeklētāji.

 

Projekts: “Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle” (ID Nr.ZM/2022/11_ELFLA, projekta nr. 22-00-A00102-000011)

īstenošanas periods: 01.01.2023 – 30.09.2025

īstenotājs: Agroresursu un ekonomikas institūts

vadītājs: Dr.agr. Inga Jansone

Finansēšanas avots: ZM/2022/11_ELFLA 10. lote

Atgādinājums sēklaudzētājiem – savlaicīgi informējiet uzraugošās iestādes par platībām, kuras skārušas nepārvaramas varas apstākļi

Aicinām sēklaudzētājus laicīgi izvērtēt vai ir gaidāmas problēmas ar ražas novākšanu, un vai ir pamatotas bažas, ka ne visus sēklu laukus būs iespējams novākt un ne visa ievāktā raža izturēs sertifikācijas kritērijus.

Ja sezonas laika apstākļi bijuši ļoti nelabvēlīgi, aicinām sēklaudzētājus savlaicīgi informēt uzraugošās iestādes LAD un VAAD par platībām, kuras skārušas nepārvaramas varas apstākļi un līdz ar to varētu būt problēmas iegūt sertificētu sēklu.

Šādos gadījumos lauksaimnieka pienākums ir veikt fotofiksāciju ar koordinātām un informēt par to LAD. Uzņemtajos attēlos ir nepārprotami jābūt pazīmēm, ka platība ir, piemēram, applūdusi un nav iespējams veikt atbalsta saņemšanai nepieciešamos darbus. Lauksaimnieka pienākums ir veikt apsaimniekošanas darbus tik, cik tas ir iespējams, ņemto vērā lauku stāvokli. Ja nav iespējams veikt nekādus apsaimniekošanas darbus, tad platība jāatsauc no atbalsta saņemšanas.

Dienests aicina šādu informāciju sūtīt, izmantojot LAD mobilo lietotni –  informāciju ar fotogrāfijām lietotnē var nosūtīt ātri un ērti. Mobilo lietotni var izmantot visi tie dienesta klienti, kuri izmanto LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu. Mobilā lietotne ir pieejama gan Android gan iOS viedierīcēm bez maksas.

Tālrunis uzziņām: 67095000.

Tikai savlaicīga uzraugošo institūciju informēšana var pasargāt saimniecību no brīvprātīgā saistītā atbalsta sēklkopībā zaudēšanas vai pat soda sankciju piemērošanas.

Informācijas pieprasījums 2023

Augu šķirņu selekcionāru vārdā atgādinām, ka, saskaņā ar LR Augu Šķirņu Aizsardzības likumu, lauksaimniekiem, kuri savām vajadzībām pavairo aizsargāto šķirņu sēklas, jāinformē selekcionāri un par apsētajām platībām jāveic selekcionāru atlīdzību maksājumi.

2023.gadā Latvijas Sēklaudzētāju asociāciju par savām pārstāvētajām aizsargātajām kopā 242 šķirnēm ievākt informāciju un selekcionāru atlīdzības pilnvarojuši:

 • Agroresursu un ekonomikas institūts, APP
 • Aloja Agro, SIA
 • AmeLat group, SIA
 • Baltic Agro, SIA
 • Cers, SIA
 • Elagro Trade, SIA
 • Erki Oidermaa
 • Läntmannen Seed, SIA
 • Latvijas Šķirnes sēklas, SIA
 • Linas Agro, SIA
 • Scandagra Latvija, SIA
 • Syngenta Polska
 • VAKS kooperatīvā sabiedrība

 

Informāciju iespējams sniegt līdz 1.jūlijam aizpildot Informācijas pieprasījumu formu LSA mājaslapā www.seklaudzetaji.lv izmantojto saiti https://lsa.onlinetrader.lv/client_form/  vai aizpildot INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMA FORMU un skanētu nosūtot uz lsaseklas@inbox.lv, WhatsApp uz tālr.nr. 26312490 vai pa pastu uz Kareivju ielu 16-224, Talsi, LV-3201.

IZMANTO 5% atlaidi: ja līdz 1.jūlijam Informācijas pieprasījumu formu aizpildīsiet LSA mājaslapā www.seklaudzetaji.lv vai izmantojot šo saiti https://lsa.onlinetrader.lv/client_form/saņemsiet 5% atlaidi par jebkuras sugas aizsargātas šķirnes pašaudzētas sēklas izmantošanu.

 

 

Atbilde sniedzama par katru saimniecību/uzņēmumu, kur kopējā graudaugu, pākšaugu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sējplatība pārsniedz 20 ha un/ vai kartupeļu platība pārsniedz 3 ha.

Atbilde sniedzama arī, ja:

 • Sarakstā minētās šķirnes neesat izmantojis (sniedzot informāciju katrai sugai, kurai neesat izmantojis nevienu no sarakstā minētajām šķirnēm, izvēlieties atzīmi “Cita šķirne”) ,
 • Nezināt ko sējat jau gadu no gada vai šķirnes stipri sajaukušās (katrai platībai, kur šķirne nav identificējama, izvēlieties atzīmi “Cita šķirne”)
 • Esat sēklaudzētājs un maksājumus veicat saskaņā ar noslēgtajiem Licences līgumiem (LSA par Jūsu platībām, kurām ir līgumi pēc šķirņu pārstāvju apstiprinājuma, atlīdzību neaprēķina).

Atceraties, ka Jūsu samaksātās atlīdzības ir selekcionāru darba atalgojums, kas tiek izmantots jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu šķirņu radīšanai.

 

LABAS ŠĶIRNES IR LABAS RAŽAS PAMATS!

Papildus informācija:

 • Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 35.panta (1) daļu lauksaimniecības produkcijas ražotāji vai sēklu sagatavotāji pēc selekcionāra tiesību īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma sniedz informāciju par aizsargātās šķirnes pavairošanas materiāla ražošanu, pavairošanu, sagatavošanu un pārdošanu.
 • Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 24. panta (4) daļu, pamatojoties uz šī informācijas pieprasījumā sniegto informāciju par aizsargāto laukaugu šķirņu pašaudzētās sēklas izmantošanu saimniecībā, Jūs apstiprināt, ka 2022. gadā izmantojat norādītās šķirnes sējai minētā platībā un piekrītat par šo šķirņu izmantošanu pavairošanas nolūkā selekcionāru tiesību īpašniekiem pārskaitīt atlīdzību.
 • Informācijai par saimniecību jāsakrīt ar datiem LR Uzņēmuma reģistra un Lauku atbalsta dienesta datu bāzēs.
 • Jūsu sniegtā informācija tiks salīdzināta ar Lauku atbalsta dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta un selekcionāru tiesību īpašnieku rīcībā esošo informāciju.
 • Šis nav nodokļu dokuments, un Jūsu sniegtā informācija būs pieejama tikai Jūsu audzēto šķirņu selekcionāra tiesību pārstāvjiem par selekcionāra tiesību izmantošanu. Informācija, kas klasificējama kā personas dati, tiks aizsargāta saskaņā ar LSA Privātuma politiku.
 • Latvijas sēklaudzētāju asociācija uzņemas juridisku atbildību par to, lai Jūsu samaksātā atlīdzība pilnībā nonāktu selekcionāru tiesību īpašnieku rīcībā.
 • Pārkāpumi informācijas sniegšanā vai norēķinoties par aizsargāto šķirņu izmantošanu, ir uzskatāmi par selekcionāra tiesību aizskārumu un ir sodāmi LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. Informācijas nesniegšana par aizsargātu šķirņu izmantošanu ir selekcionāra tiesību aizskārums un selekcionāram ir tiesības griezties tiesā Civillikumā noteiktajā kārtībā. 

26.aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma diena

🌏26.aprīlī Pasaules intelektuālā īpašuma dienā Latvijas Sēklaudzētāju asociācija atgādina:

🍀arī  augu šķirņes ir intelektuālais īpašums

🍀selekcionāru tiesības ir viens no intelektuālā īpašuma veidiem

🍀par aizsargātu augu šķirņu pavairošanu selekcionāram pienākas atlīdzība

 

Uzziņai:
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kopš 2000. gada tiek atzīmēta Pasaules intelektuālā īpašuma diena.
Vairāk par 2023. gada Pasaules intelektuālā īpašuma dienu šeit https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/