Sēklu nozares attīstība Latvijā

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijai 2022.gads bijis rosīgs daudzejādi – Gan piedaloties nākamā perioda KLP un jauno Tiešo maksājumu piešķiršanas nosacījumu izstrāde, gan organizējot seminārus, diskusijas, gan pirmo reizi pasniedzot Selekcionāru balvas. Šo bavu mērķis ir izglītot lauksaimniekus par selekcionētas sēklas nozīmi, skaidot, kāda ir selekcionāru atlīdzību būtība. Tas ir jo īpaši svarīgi pasaules klimata izmaniņu ietekmes kontekstā, kur viens no risinājumiem lauksaimniecībā ir selekcija.

Pilnu Saimnieks.LV 2023.gada februāra rakstu lasiet šeit.

Sēklkopībā un selekcijā vajadzīgas izmaniņas

“Laba sēkla ir arī labas ražas pamats. Bez labas sēklas un arī bez Latvijas dabas apstākļos pārbaudītām šķirnēm nevarēsim iztikt. Gudrs saimnieks vienmēr izvēlas labu sēklas materiālu.” Aizvadītā gada decembra sākumā notikušajā Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas (LSA) seminārā Aktualitātes sēklu ražošanā un kooperatīvu loma sēklu apritē uzsvēta šīs organizācijas valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga-Āva.

Pilnu AgroTops 2023.gada janvāra rakstu lasiet šeit.

Nepieciešama godprātīga attieksme

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija (LSA) 2. decembrī Saulainē pirmoreiz pasniedza šogad iedibināto Selekcionāru balvu, ko turpmāk četrās nominācijās ik gadu pasniegs apzinīgākajiem atlīdzību maksātājiem par šķirņu izmantošanu sēklu pavairošanai.

Seminārā Aktualitātes sēklu ražošanā un kooperatīvu loma sēklu apritē LSA arī iepazīstināja ar pēdējos desmit gados plašāko sēklu audzēšanas nozares gada pārskatu, kā arī diskutēja par kooperatīvu lomu sēklu apritē. Pirms semināra LSA valdes priekšsēdētāja Anda Rūtenberga-Āva , LSA valdes locekļi Dzintars Jaks un Sanita Zute, kā arī LSA izpilddirektore Ilze Muceniece sarunā ar Agro Topu vērtējua sēklkopības un selekcijas nozares aktualitātes.

Pilnu AgroTops 2022.gada decembra rakstu lasiet šeit.

Ko sēsi, to pļausi

https://www.la.lv/kur-paliek-biologiska-sekla

Drabešu pagasta ZS “Kalna Smīdes 1” darbojas ar bioloģiskajām metodēm un ir specializējusies graudu sēklkopībā un biškopībā. Saimnieks Jānis Sietiņsons un ražošanas vadītājs Uģis Vītiņš intervijā pamato izvēlēto saimniecības specializācijas virzienu, atklāj sēklkopības tehnoloģisko procesu, vērtē aktualitātes Latvijas bioloģisko sēklu tirgū un iezīmē saimniecības nākotnes ieceres. Sarunā piedalās arī Norvēģijas Bioekonomikas institūta NIBIO pētniece zinātņu doktore Ieviņa Stūrīte.

Pilnu rakstu lasiet šeit https://www.la.lv/kur-paliek-biologiska-sekla