Bioloģiskajā ražošanā jāizmanto bioloģiskas izcelsmes sēklas un pavairošanas materiāls

SEMINĀRA Likumdošanas regulējuma izmaiņas sēklu apritē 2022.gadā un jaunajā plānošanas periodā apskats

LSA Bioloģiskās sēklkopības sekcija šī gada 9.februārī organizēja semināru bioloģiskajiem sēklaudzētājiem un sēklu lietotājiem Likumdošanas regulējuma izmaiņas sēklu apritē 2022.gadā un jaunajā plānošanas periodā.

Rīkojot šo semināru arī interesentiem, kas nav Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas biedri, Bioloģiskās sēklkopības sekcija aicina īpaši bioloģiskos sēklaudzētājus pievienoties LSA biedru un sekcijas sastāvam – būt informētam un piedalīties bioloģiskās sēklkopības norazes attīstības veicināšanā.

Sertifikācijas un testēšanas centra Bioloģiskās lauksaimniecības galvenās eksperte Vija Rāka “Augu reproduktīvā materiāla izmantošanas nosacījumi bioloģiskajā lauksaimniecībā”  prezentācija šeit.

Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktora vietniece  Liena Jaunzeme  “Sēklas un pavairošanas materiāla izmantošana bioloģiskajā ražošanā: jaunumi atskaišu sistēmā un e-pakalpojumu izmantošana” prezentācija šeit.

 

Sēkla bioloģiskajiem lauksaimniekiem

Bioloģiskās Sēklu un pavairošanas materiāla datu bāze VAAD mājaslapā vai izmantojot saiti http://registri.vaad.gov.lv/reg/bio_seklas.aspx   

Pārejas periodā, kas šobrīd noteikts līdz 2035.gada beigām, ar VAAD īpaši izsniegtu individuālo atļauju drīkst bioloģiskajā lauksaimniecībā  izmantot konvencionālās sēklas un veģetatīvo pavairošanas materiālu. 

Izņēmumi! Vispārējās atļaujas piešķirtas sugām, kurām Latvijā netiek veikta sēklkopība. Šo sugu sarakts apskatāms VAAD mājaslapā vai izmantojot saiti http://registri.vaad.gov.lv/reg/seklu_visparejas_atlaujas.aspx 

Tātad – ja VAAD datubāzē Jums nepieciešamā kultūrauga suga un šķirne nav pieejama, Jums ir tiesības lūgt izsniegt individuālo atļauju konvencionālās sēklas (sēklu maisījumu) un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. 

Sēklu un pavairošanas materiāla atļaujas iesniegumu iespējams aizpildīt un iesniegt:

– elektroniski ZM e-pakalpojumu portālā, vairāk informācija VAAD ziņulapā šeit>>>

https://epakalpojumi.zm.gov.lv/iestade/3/pakalpojumi 

– klātienē VAAD reģionālajās nodaļās vai pa pastu, iesnieguma formu augšupielādējot VAAD mājaslapā vai izmantojot saiti 

https://www.vaad.gov.lv/lv/pakalpojumi/atlauja-konvencionalas-izcelsmes-seklu-un-pavairosanas-materiala-izmantosanai-biologiskaja-lauksaimnieciba 

Atceries, lai saņemtu atļauju – nepieciešams nomaksāt valsts nodevu!

Iesniegumu VAAD Atļaujas saņemšanai var iesniegt šādos termiņos:

Suga Ne agrāk kā Ne vēlāk kā
vasarāju labībai, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem atklātā lauka dārzeņiem 5. februāris 15. jūnijs
kartupeļiem 5. aprīlis 15. jūnijs
ziemas rapsim, ziemas ripsim 20. jūlijs 20. augusts
ziemāju labībām 5. septembris 15. oktobris