SEMINĀRA Likumdošanas regulējuma izmaiņas sēklu apritē 2022.gadā un jaunajā plānošanas periodā apskats

LSA Bioloģiskās sēklkopības sekcija šī gada 9.februārī organizēja semināru bioloģiskajiem sēklaudzētājiem un sēklu lietotājiem Likumdošanas regulējuma izmaiņas sēklu apritē 2022.gadā un jaunajā plānošanas periodā.

Rīkojot šo semināru arī interesentiem, kas nav Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas biedri, Bioloģiskās sēklkopības sekcija aicina īpaši bioloģiskos sēklaudzētājus pievienoties LSA biedru un sekcijas sastāvam – būt informētam un piedalīties bioloģiskās sēklkopības norazes attīstības veicināšanā.

Sertifikācijas un testēšanas centra Bioloģiskās lauksaimniecības galvenās eksperte Vija Rāka “Augu reproduktīvā materiāla izmantošanas nosacījumi bioloģiskajā lauksaimniecībā”  prezentācija šeit.

Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktora vietniece  Liena Jaunzeme  “Sēklas un pavairošanas materiāla izmantošana bioloģiskajā ražošanā: jaunumi atskaišu sistēmā un e-pakalpojumu izmantošana” prezentācija šeit.

 

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze Router

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze tika izstrādāta un atvērta 2021.gada martā ES projekta LIVESEED ietvaros. Tās mērķis ir ES dalībvalstīm un sēklu piegādātājiem radīt plašāku informāciju par pieejamo bioloģisko sēklu piedāvājumu un palielināt bioloģisko sēklu piedāvājumu ES dalībvalstīs un Šveicē.

Router Eiropas bioloģisko sēklu datu bāzi iespējams atvērt šeit

 

 

Datubāze ļauj sēklu piegādātājiem pārvaldīt piegādes visās ES dalībvalstīs un Šveicē no viena konta. Reģistrētie sēklu piegādātāji var augšupielādēt informāciju par savu pieejamo bioloģisko sēklu piegādi un norādīt valstis, uz kurām var piegādāt individuālos piedāvājumus.

Kad sēklu piegādātājs pieprasa piedāvājuma iekļaušanu valsts datubāzē, kompetentā iestāde saņem paziņojumu, lai pārbaudītu sēklu piegādātāja sniegto informāciju. Pēc tam kompetentā iestāde var pievienot piedāvājumu savai valsts datubāzei. Sēklu piegādātājiem arī turpmāk būs iespēja ziņot par savu sēklu piegādi tieši valsts datu bāzes administratoram un tādējādi izteikt piedāvājumus.

Eiropas datubāzes izmantošana nav obligāta, to sēklu piegādātāji var brīvi izmantot informējot par savu pieejamo bioloģisko sēklu piegādi. Šai datubāzei ir tikai informatīvs raksturs un tiesības lūgt izsniegt individuālas atļaujas konvencionālās sēklas izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā ir tikai pamatojoties uz informāciju nacionālajās sēklu datubāzēs.

Datu bāzes funkcijas:

Sēklu piegādātāji var pārvaldīt savus bioloģisko sēklu piedāvājumus ES dalībvalstīm vai Šveicei.

Dalībvalstu un Šveices atbildīgās iestādes var pieteikties, izmantojot lietotāja vārdu, kuru nosūtījis Eiropas maršrutētāju datu bāzes administrators. Jūs varat apskatīt, pieņemt vai noraidīt jūsu valstij atbilstošus piedāvājumus un eksportēt tos uz savu nacionālo datu bāzi.

Vietnes apmeklētāji, kas meklē bioloģiskās sēklas, var meklēt pieejamos kultūraugus un piegādātājus dažādās valstīs.

 

Plašāka informācija atrodama šeit:

Ceļvedis pakalpojumu sniedzējiem 

Norādījumi iestādēm 

Apmācība pakalpojumu sniedzējiem 

Apmācība iestādēm

Apmācība apmeklētājiem

Saites uz ES dalībvalstu un Šveices bioloģisko sēklu nacionālajām sēklu datubāzēm:

AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE , CH, UK-GB, UK-NI

Saites uz ES komisijas noteikumiem un vadlīnijām par bioloģisko lauksaimniecību: Informācija par bioloģisko lauksaimniecību

Video angļu valodā par Eiropas bioloģisko sēklu datu bāz – Router, jeb RDB  https://www.youtube.com/watch?v=HPiwR7APXKI

 

 

 

Bioloģiskās sēklaudzēšanas tendences un mērķi

Bioloģiskās lauksaimniecības sēklkopības ekspertu 2020.gada decembra sanāksmes informācija no VAAD

 

LABĀ ZIŅA: Pēdējo 10 gadu laikā strauji audzis gan bioloģisko sēklaudzētāju skaits, gan saražotie sēklu apjomi.

Bioloģisko sēklaudzēšanas saimniecību skaits

Datubāzē ievietotais sēklas apjoms , t

Tomēr bioloģisko sēklu pieprasījums ir vairākkārt lielāks par bioloģiski saražotās sēklas apjomiem šobrīd.  Tāpēc ik gadu  tiek pieprasītas atļaujas konvencionālā pavairojamā materiāla izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā .

 Izsniegtās atļaujas izmantot konvencionālas izcelsmes sēklu

 

 

 

Pieprasījums pēc dažādu sugu sēklām ir atšķirīgs.  Jau šobrīd ir sugas, kam bioloģiski saražoto sēklu apjoms ir tuvu  pieprasījumam.

 

BIO sēklu DB piedāvātais daudzums pret atļaujās pieprasīto daudzumu 2020.gads, %

 

Pēc 2020. gada datiem, bioloģiskās sēklas tuvu pieprasījumam ir ražotas tādām sugām kā ziemas rudzi, vasaras mieži, daudzziedu airene. Pat par 250 % pieprasījumu pārsniedz sarkanā āboliņa un par 125% ziemas rudzu ražošanas apjomi. Bet bioloģiskās sēklās 2020. gadā nebija pieejamas –  ripsim, hibrīdai airenei, ganību airenei, līdz 10 % nodrošinājums ir auzām, zirņiem, kartupeļiem. Interese ir arī par griķu, tritikāles  u.c. sugu sēklām.  Vairākumam sugu bioloģisko sēklu pietiek vien 10% līdz 50% apmērā.

Tiek izvērtēta iespēja pamazām samazināt atļauju uzsniegšanu tām sugām, kur ražošanas apjomi ir pietiekami. Bet, tā kā šobrīd trūkst informācijas,  cik daudz no bioloģiskā sēkla pēc sertificēšanas tiek realizētas valstī  un cik daudz izvesta, pagaidām atļaujas tiek izsniegtas visām laukaugu sugām, kam tas nepieciešams.

Lai sabalansētu bioloģisko sēklu pieprasījumu un ražošanas apjomus, LSA sadarbībā ar LBLA regulāri jāanalizē situācija – gan bioloģiskās sēklu ražošanas apjomi, gan  bioloģisko sējplatību pieaugums valstī, lai prognozētu nepieciešamos bioloģiskās sēklas apjomus.

Kopīgais mērķis ir, pārejas periodam beidzoties, Latvijā saražotais sēklas materiāls 100% nodrošina valsts bioloģisko lauksaimnieku pieprasījumu un varam eksportēt augstas kvalitātes bioloģisko sēklu uz valstīm, kuras nebūs paguvušas bioloģisko sēklkopību attīstīt pietiekamā daudzumā.

Paldies VAAD par atļauju izmantot sagatavoto informāciju!

Liveseed projekts

Projekta mērķis: Bioloģiskās lauksaimniecības nozares pilnveidošana, veicinot bioloģiskās sēklaudzēšanas un selekcijas attīstību Eiropā

Situācijas apkopojums Eiropā, labo prakšu piemēri un rekomendācijas politikas veidotājiem 

Vienotā Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze

 

 

Projekts Boosting organic seed and plant breeding across Europe , jeb 

Bioloģiskās lauksaimniecības nozares pilnveidošana, veicinot bioloģiskās sēklaudzēšanas un selekcijas attīstību Eiropā

2017 – 2021

 

Projekta realizēšanā iesaistīti 48 partneri no 18 valstīm. Latviju pārstāv Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI). Projektu koordinē IFOAM.

Virsmērķis: bioloģiskie lauksaimnieki 100 % izmanto bioloģiskās lauksaimniecības sēklas un bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotas šķirnes (sasniedzams līdz 2036. gadam) 

Galvenie uzdevumi projektā:

  • Virzīt izmaiņas likumdošanā, lai palielinātu bioloģiskās sēklas ražošanas un izmantošanas apjomus. 
  • Pilnveidot bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu šķirņu pārbaužu procedūras, uzlabot veselīgas un kvalitatīvas sēklas pavairošanas paņēmienus un veicināt to pielietošanu. 
  • Inovatīvas bioloģiskās selekcijas stratēģijas izstrāde.
  • Izvērtēt sociāli ekonomiskos apstākļus, kuri ietekmē bioloģisko selekciju un sēklaudzēšanu.

Informācija par dažādiem faktoriem, kuri ietekmē bioloģiskās lauksaimniecības sēklu lietošanu, vai pretēji – nelietošanu ziņojumā (angļu valodā):

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2019/09/LIVESEED-D4.1-Report-on-relative-importance-of-factors-encouraging-or-discouraging-farmers-to-use-organic-seed-in-organic-supply-chains.Cpdf.pdf   

Kopējās situācijas apkopojums Eiropā, labo prakšu piemēri un rekomendācijas politikas veidotājiem apkopotas bukletā “Kā īstenot bioloģiskās lauksaimniecības regulu, lai uzlabotu bioloģiskās lauksaimniecības sēklu ražošanu un izmantošanu” (latviešu valodā):

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/09/FNL-LIVESEED-All-Pages-Booklet1-LATVIAN-2-WEB.pdf

Vienotā Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze

2020. gada 25. novembrī tika atvērta vienotā Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze (Router database), pievienošanās datubāzei ir katras atsevišķas valsts kompetencē. 

Video no Bioloģiskās lauksaimniecības inovāciju dienu semināra, kura laikā tika atklāta rūtera datubāze. Video satur datubāzes demonstrējumu.

Informācija par to, kā darbojas datu bāze un kā tai pieslēgties:

Informācija valstu atbildīgajām iestādēm: https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/10/Liveseed_Router_database_guide_authorities_english.pdf

Informācija sēklaudzētājiem un sēklu piegādātājiem https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/10/Liveseed_Router_database_guide_organicSeedSupplier_english.pdf 

 

Bioloģiskā sēklaudzēšana

Nodarbojoties ar sēklu ražošanu bioloģiskajā saimniecībā, sēklaudzētājam ir jāievēro tās pašas prasības, kas pārējiem sēklu ražotājiem. Sēklas kvalitātes minimālās prasības (sēklu dīdzība, tīrība u.c. ) ir vienotas visai sēklu un šķirņu aprites jomai – vairāk lasi SĒKLKOPĪBA.  

Tā kā  bioloģiskai saimniecībai jāiegādājas pirmām kārtām sertificēta un bioloģiskām metodēm ražota sēkla, katra bioloģisko sēklu ražotāja pienākums ir ievietot informāciju par sagatavoto bioloģisko sēklu VAAD Sēklu un pavairošanas materiāla datu bāzē. Šo prasību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.485 Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība https://likumi.lv/ta/id/193115-biologiskas-lauksaimniecibas-uzraudzibas-un-kontroles-kartiba.

Šobrīd likumdošanā noteiktie termiņi informācijas sniegšanai ir vairāki  atkarībā no sugas: 

  • vasarāju labībai, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem atklātā lauka dārzeņiem – līdz 5. februārim, 
  • kartupeļiem – līdz 5. aprīlim, 
  • ziemas rapsim, ziemas ripsim – līdz 20. jūlijam 
  • ziemāju labībām – līdz 5. septembrim.

Iegādājoties sertificētas sēklas  uz bioloģiski ražotu sēklu etiķetes VAAD nenorāda, ka sēklas ražošanas procesā ievēroti bioloģiskās ražošanas principi, bet apliecina tās kvalitātes atbilstību noteiktas sēklu kategorijas prasībām. Bioloģiskās saimniecības sertifikāts ir dokuments, kas apliecina bioloģiskās ražošanas statusu. Tāpēc pats saimnieks drīkst sēklas fasējumu kā produkciju marķēt ar bioloģiska lauksamniecībās zīmoliem.  

Pārejas periodā līdz 2035 gadam bioloģiskās saimniecības gadījumos, kad nav iespējams iegādāties attiecīgās sugas vai šķirnes bioloģisko sēklu, var lūgt VAAD atļauju iegādāties konvencionāli ražotas sertificētas sēklas meklētai šķirnei. VAAD šādu atļauju izsniedz, ja  Sēklu un pavairošanas materiāla datu bāzē  nav pieejamas konkrētās šķirnes bioloģiski ražotās sēklas. 

Šobrīd samērā bieži tiek pieprasītas atļaujas konvencionālā pavairojamā materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Vairāk lasi rakstā VAAD datubāzes saite uz rakstu, kur iesējams iepazīties ar informāciju ar izsniegto atļauju kopsavilkumu gan pa šķirnēm, gan sugām.

Bet jau šobrīd jāatceras, ka pēc 2035. gada  bioloģiskās saimniecības drīkstēs iegādāties tikai sertificētas bioloģiskās sēklas un bioloģiskai saimniekošanai piemērotas šķirnes.    Tāpēc šobrīd īpaši svarīgi ir stiprināt un attīstīt bioloģiskās sēklas ražošanu   valstī.