AREI Lauka diena –  Kultūraugi, šķirnes, tehnoloģijas un inovācijas – Pētījumi un demonstrējumi 2024

Sākas: 03.07.2024. 09:00
Beidzas: 03.07.2024. 16:00

Sīkāk

Lauka dienu maršruts, 03.07.24., AREI SPC

11.30-11.45

Dažādu sugu labību un pākšaugu maisījumu, t.sk. Latvijā selekcionētu šķirņu vai perspektīva selekcijas materiāla, izmantošana zaļmēslojuma papuvēs un ietekme uz pēckultūrauga – ziemas kviešu – ražu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā”, 13.lote

Jansone

C2 (BIO tālais)

11.45-12.00

Piemērotu sojas šķirņu un agrotehnikas izvēle”, 10.lote

Inga Jansone

SKL-21 (Tornis)

12.00-12.15

Veselīgu stādu materiālu ieguve un inovatīvu audzēšanas metožu izmēģinājumi tautsaimniecībā nozīmīgiem kultūraugiem”

Lidija Vojevoda,

SKL-21 (Tornis)

12.15-12.30

Latvijā audzētu saulespuķu attīstības perspektīva

Sanita Zute, Solveiga Maļecka

SKL-21 (Tornis)

Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana vasarāju labībām

(LBTU Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas laboratorija)

Stendes jauno šķirņu un perspektīvo līniju demonstrējums.

Anda Rūtenberga-Āva, Margita Damškalne

SKL-21 (Tornis)

12.30-12.45

Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu Latvijā izveidotu kartupeļu šķirņu un tehnoloģiju (stādīšanas attāluma un sēklu diedzēšanas) demonstrējums dažādos Latvijas reģionos”, 10.lote

Dace Piliksere, Lidija Vojevoda,

BIO lauks (Rendas ceļš)

13.00-13.15

Auzu selekcija

Sanita Zute

BIO lauks (Rendas ceļš)

13.15-13.30

Ziemas un vasaras cieto kviešu selekcija

Vija Strazdiņa,

Valentīna Fetere

SEL 3 un 7 (ALEJA)

13.30-13.45

Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražu un tās kvalitāti”, 9.lote

Līvija Zariņa, Solveiga Maļecka

SKL-3 (Graviņas labā puse)

13.45-14.00

“Latvijā selekcionēto kviešu, rudzu un tritikāles jauno šķirņu un perspektīvo līniju demonstrējums dažādos Latvijas reģionos, izmantojot divus sējas veidus”  11.lote

Solveiga Maļecka

SKL-3 (Graviņas labā puse)

14.00-14.15

Koksnes pelnu efektivitāte augsnes pH līmeņa regulēšanai laukaugiem un salīdzinājums ar citiem kaļķošanas materiāliem”, 8.lote

Anda Rūtenberga-Āva,

Agrita Švarta,

Solveiga Maļecka

SKL-10 (Tīpuri)

14.15-14.45

Agrodronu demonstrējums darbībā

A. Kurjans

SKL-10 (Tīpuri)

14.45-15.00

“Filtra L pielietojuma izvērtējums fosfora atgūšanai no notekūdeņiem aprites ekonomikas veicināšanai”

Vita Šterna

Siltumnīca

15.00-16.00

Pusdienas un diskusijas

Kartupeļu glabātuve

Indiv. kons.

no 15.30

Miežu šķirņu salīdzinājums

Māra Bleidere,

Sanita Švedenberga

SEL 10 (Aleja)

Indiv. kons.

no 15.30

Ziemas kviešu un vasaras kviešu šķirņu salīdzinājums

Vija Strazdiņa,

Valentīna Fetere

SEL 3 un 7

Indiv. kons.

no 15.30

Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorijas apmeklējums

laboratorijas vad. Santa Rotberga

Laboratorija

 

Norises vieta: AREI Stendes pētniecības centrā, Dižzemes, Dižstende, Lībagu pagasts.

Jūlijs 3 @ 09:00
09:00 — 16:00 (7h)

AREI SPC Talsu novada Līgabu pagasta Dižstendē