INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMS 2021

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija pēc pilnvarojuma šogad pārstāv 13 zemāk minēto selekcionāru tiesību īpašniekus vai to pārstāvjus:

 • Agroresursu un ekonomikas institūts, kontaktpersona S.Zute (t.29265347)
 • Aloja Agro, kontaktpersona L.Jefimova (t.25753570)
 • Baltic Agro, kontaktpersona A.Siliņa (t.29253002)
 • Cers, kontaktpersona A.Bartuševica (t.29295712)
 • Elagro Trade, kontaktpersona L.Ķemlere (t.29138167)
 • ERKI OIDERMAA (t.+3725221659)
 • Läntmannen Seed, kontaktpersona Dz.Jaks (t.29106120)
 • Latvijas Šķirnes sēklas, kontaktpersona I.Gūtmane (t.29889491)
 • Linas Agro,  kontaktpersona D.Kazlauska (t.26475109)
 • Scandagra Latvia, kontaktpersona: Z.Miltiņa (t.26151383)
 • Syngenta Polska, kontaktpersona: A.Leitis (t.26111176)
 • VAKS kooperatīvā sabiedrība, kontaktpersona: Dz.Brokāne (t.26106161)
 • AmeLat Group,  kontaktpersona: A.Rūtengerga-Āva (t.29161803)

Lauksaimnieka pienākums ir:

 

 • izprast savus pienākumus pret selekcionāru, audzējot savā saimniecībā aizsargātu laukaugu šķirnes (skatīt Augu šķirņu aizsardzības likuma 3. nodaļu)
 • novērtēt, kādas šķirnes tiek audzētas saimniecībā un vai tās ir Informācijas pieprasījumā minēto šķirņu sarakstā;
 • novērtēt, cik daudz platību apsētas ar pirktu sēklu, cik ar pašaudzētu;
 • aizpildīt un iesniegt šeit Informācijas pieprasījumu;
 • pēc LSA nosūtītā maksājuma dokumenta, apstiprināt datu pareizību un savlaicīgi veikt šķirnes autoratlīdzības maksājumu.

Šķirni sarakstā iekļauj tikai tad, ja

 • šķirne ir Latvijā vai visā Eiropā reģistrētā kā aizsargāta šķirne;
 • tā minēta selekcionāra vai šķirnes pilnvarotā pārstāvja  pilnvarojumā LSA.

ATCERIES: Nomaksātā  šķirnes autoratlīdzība ir Jūsu devums  jaunu šķirņu selekcijai  – atbalsts selekcionāriem un ieguldījums arī Jūsu saimniecībā.

Labas šķirnes ir labas ražas pamats!