Informācijas pieprasījums 2023

Augu šķirņu selekcionāru vārdā atgādinām, ka, saskaņā ar LR Augu Šķirņu Aizsardzības likumu, lauksaimniekiem, kuri savām vajadzībām pavairo aizsargāto šķirņu sēklas, jāinformē selekcionāri un par apsētajām platībām jāveic selekcionāru atlīdzību maksājumi.

2023.gadā Latvijas Sēklaudzētāju asociāciju par savām pārstāvētajām aizsargātajām kopā 242 šķirnēm ievākt informāciju un selekcionāru atlīdzības pilnvarojuši:

 • Agroresursu un ekonomikas institūts, APP
 • Aloja Agro, SIA
 • AmeLat group, SIA
 • Baltic Agro, SIA
 • Cers, SIA
 • Elagro Trade, SIA
 • Erki Oidermaa
 • Läntmannen Seed, SIA
 • Latvijas Šķirnes sēklas, SIA
 • Linas Agro, SIA
 • Scandagra Latvija, SIA
 • Syngenta Polska
 • VAKS kooperatīvā sabiedrība

 

Informāciju iespējams sniegt līdz 1.jūlijam aizpildot Informācijas pieprasījumu formu LSA mājaslapā www.seklaudzetaji.lv izmantojto saiti https://lsa.onlinetrader.lv/client_form/  vai aizpildot INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMA FORMU un skanētu nosūtot uz lsa@seklaudzetaji.lv, WhatsApp uz tālr.nr. 26312490 vai pa pastu uz Kareivju ielu 16-224, Talsi, LV-3201.

IZMANTO 5% atlaidi: ja līdz 1.jūlijam Informācijas pieprasījumu formu aizpildīsiet LSA mājaslapā www.seklaudzetaji.lv vai izmantojot šo saiti https://lsa.onlinetrader.lv/client_form/saņemsiet 5% atlaidi par jebkuras sugas aizsargātas šķirnes pašaudzētas sēklas izmantošanu.

 

 

Atbilde sniedzama par katru saimniecību/uzņēmumu, kur kopējā graudaugu, pākšaugu, eļļas augu un šķiedraugu sugu sējplatība pārsniedz 20 ha un/ vai kartupeļu platība pārsniedz 3 ha.

Atbilde sniedzama arī, ja:

 • Sarakstā minētās šķirnes neesat izmantojis (sniedzot informāciju katrai sugai, kurai neesat izmantojis nevienu no sarakstā minētajām šķirnēm, izvēlieties atzīmi “Cita šķirne”) ,
 • Nezināt ko sējat jau gadu no gada vai šķirnes stipri sajaukušās (katrai platībai, kur šķirne nav identificējama, izvēlieties atzīmi “Cita šķirne”)
 • Esat sēklaudzētājs un maksājumus veicat saskaņā ar noslēgtajiem Licences līgumiem (LSA par Jūsu platībām, kurām ir līgumi pēc šķirņu pārstāvju apstiprinājuma, atlīdzību neaprēķina).

Atceraties, ka Jūsu samaksātās atlīdzības ir selekcionāru darba atalgojums, kas tiek izmantots jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu šķirņu radīšanai.

 

LABAS ŠĶIRNES IR LABAS RAŽAS PAMATS!

Papildus informācija:

 • Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 35.panta (1) daļu lauksaimniecības produkcijas ražotāji vai sēklu sagatavotāji pēc selekcionāra tiesību īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma sniedz informāciju par aizsargātās šķirnes pavairošanas materiāla ražošanu, pavairošanu, sagatavošanu un pārdošanu.
 • Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 24. panta (4) daļu, pamatojoties uz šī informācijas pieprasījumā sniegto informāciju par aizsargāto laukaugu šķirņu pašaudzētās sēklas izmantošanu saimniecībā, Jūs apstiprināt, ka 2022. gadā izmantojat norādītās šķirnes sējai minētā platībā un piekrītat par šo šķirņu izmantošanu pavairošanas nolūkā selekcionāru tiesību īpašniekiem pārskaitīt atlīdzību.
 • Informācijai par saimniecību jāsakrīt ar datiem LR Uzņēmuma reģistra un Lauku atbalsta dienesta datu bāzēs.
 • Jūsu sniegtā informācija tiks salīdzināta ar Lauku atbalsta dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta un selekcionāru tiesību īpašnieku rīcībā esošo informāciju.
 • Šis nav nodokļu dokuments, un Jūsu sniegtā informācija būs pieejama tikai Jūsu audzēto šķirņu selekcionāra tiesību pārstāvjiem par selekcionāra tiesību izmantošanu. Informācija, kas klasificējama kā personas dati, tiks aizsargāta saskaņā ar LSA Privātuma politiku.
 • Latvijas sēklaudzētāju asociācija uzņemas juridisku atbildību par to, lai Jūsu samaksātā atlīdzība pilnībā nonāktu selekcionāru tiesību īpašnieku rīcībā.
 • Pārkāpumi informācijas sniegšanā vai norēķinoties par aizsargāto šķirņu izmantošanu, ir uzskatāmi par selekcionāra tiesību aizskārumu un ir sodāmi LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. Informācijas nesniegšana par aizsargātu šķirņu izmantošanu ir selekcionāra tiesību aizskārums un selekcionāram ir tiesības griezties tiesā Civillikumā noteiktajā kārtībā.