Inovācijas šķirņu selekcijā- pasaules nākotnes pārtikas apgādes risinājums

Selekcionāri un zinātnieki ir paveikuši apbrīnojamu darbu jaunu šķirņu radīšanā, tādējādi ceļot lauksaimnīcībā izmantojamo šķirņu potenciālu.

Agrāk tika uzskatīts, ka 50 % šķirņu ražību ietekmē selekcija, savukārt, 50% – vide un agronomija. Nesen veiktais pētījums liecina, ka jaunu, slimību, kaitēkļu un pret klimata pārmaiņām izturīgu šķirņu selekcija, nemaz nerunājot par gēnu inženieriju un kvalitātes rādītāju uzlabošanu, nosaka pat 70 % no ražības pieauguma.

Tas nebūtu iespējams, ja pasaulē netiktu izstrādātas pamatnostādnes investīcijām augu selekcijā, kas sākās1961.gadā, kad Parīzē  tika izveidota Starptautiskā jaunu augu šķirņu aizsardzības savienība (UPOV)*.

Intelektuālā īpašuma aizsardzība stimulē šķirņu selekcionārus un sēklu kompānijas turpināt darbu un ieguldīt daļu atlīdzības jaunu šķirņu veidošanā.

Visiem kopā jāturpina “barot zosi, kas dēj zelta olas”, lai pabarotu izsalkušo planētu!

 

*LSA piezīme: No 2016.gada arī Latvija ir UPOV dalībvalsts. UPOV misija ir nodrošināt efektīvu augu šķirņu aizsardzības sistēmu ar mērķi veicināt jaunu augu šķirņu attīstību sabiedrības labā.

Pilnu rakstu lasiet SeedWorld 29.03.2022. žurnālā

https://seedworld.com