Jaunas šķirnes tieši tavām vajadzībām?

Laukaugu šķirnes izsenis tiek uzlabotas, pielāgojoties mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem un konkrēto reģionu specifiskajām vajadzībām. Pat vairāk – šķirnes tiek veidotas arī specifisku produktu ražošanai (maizei, alum, čipsiem, cietes ieguvei utt.). 

Laba šķirne Jums sola ne tikai augtākas ražas un tās kvalitāti, bet arī lielāku izturību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un kaitēkļiem, kas savukārt ļauj ietaupīt, piemēram, uz augu aizsardzības līdzekļiem. Tātad šķirne veicina Jūsu saimniecības ieguldījumu efektivitāti un peļņu. Tas viss, protams, pie nosacījuma, ja tiek ievērotas šķirnes audzēšanas rekomendācijas un sēkla tiek savlaicīgi atjaunota (ne retāk kā reizi 4-6 gados).

Jaunu šķirņu radīšana, jeb selekcija ir ilgstošs un lielus intelektuālos un finansiālos resursus prasošs process – izmaksas svārstās no 0.5 līdz 1.5 milj.€, lielā mērā atkarībā no valsts, kurā selekcija tiek veikta. Agrāk nereti selekciju finansēja no attiecīgo valstu budžetiem, jo uzskatīja, ka tā ir viena no pamatnozarēm iedzīvotāju nodrošināšanai ar pārtiku. Pēdējos 20 gados selekcijas finansēšanas galvenais vai pat vienīgais avots ir selekcionāra atlīdzības (autoratlīdzības). 

Selekcionāri atlīdzību iegūst divos veidos:

  1. 1.atlīdzības maksā sēklu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi – neliela daļa no katras sēklas kg cenas ir arī autoratlīdzība selekcionāram;
  2. 2.atlīdzības, ko maksā lauksaimnieks par šķirnes pašu pavairoto sēklu izmantošanu savās saimniecībās. 

Latvijas specifika ir tāda, ka lielais vairums no izsēto laukaugu sēklu ir pašu lauksaimnieku pavairotas, tādēļ arī autoratlīdzību maksājumi tieši par pašaudzētas sēklas izmantošanu ir īpaši būtiski jaunu perspektīvu šķirņu radīšanai un/vai ienākšanai Latvijā. 

Atgādinām, ka saskaņā ar LR Augu Šķirņu Aizsardzības likumu un ES regulējumu lauksaimniekam jāsniedz selekcionāram informācija par tā aizsargāto augu šķirņu izmantošanu un par to sēklu pavairošanu attiecīgi jānorēķinās. 

ATCERIES! Labas šķirnes ir labas ražas pamats!