Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas ikgadējā Kopsapulce-Seminārs

2022. gada 24. maijā notika Sēklaudzētāju asociācijas ikgadējā Kopsapulce-Seminārs

Informācija par skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem:

Dienas pirmajā Semināra daļā ar savām sagatavotajām prezentācijām iepazīstināja uzaicinātie viesi.

Augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanas laboratorijas vadītājas Andas Rūtenbergas-Āvas prezentācija Vai augu šķirnei ir nozīme ES un Latvijas virzienā uz Zaļo kursu

VAAD Sēklu kontroles departamenta direktora vietnieces Lienas Jaunzemes prezentācija VAAD aktualitātes sēklu aprites jomā 

ZM  Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietnieces Inetas Jēkabsones prezentācija Aktuālais sēklu un šķirņu aprites likumdošanā

Dienas otrajā daļā notika biedru kopsapulce:

  • Biedri apstiprināja valdes sagatavotos Statūtu grozījumus. Pēc to apstiprināšanas UR, aktuālā redakcija tiks ievietota mājaslapā sadaļā Par mums.
  • Vienbalsīgi tika atbalstīts izstrādātais diferencētais biedru naudu likmju aprēķināšanas modelis, kas stāsies spēkā jau no 2022.gada.
  • Tika ziņots par LSA aktivitātēm  un finanšu izlietojumu 2021. gadā un plānoto 2022. gadā –  LSA Ziņojums.
  • Vienbalsīgi biedri apstiprināja revizijas komisijas ziņojumu un LSA Gada pārskatu par 2021.gadu.
  • Par LSA valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Anda Rūtenbera-Āva (SIA AmeLat Group). Saskaņā ar Statūtiem, valdes sastāvs uz atlikušajiem 3 gadiem paliek nemainīgs.
  • Izmaiņas biedru sastāvā no 2022.gada
    • no LSA biedru vidus izslēgti: SIA Agro MSW, Talsu novads, IK Izara, Cēsu novads, LLU Malnavas koledža, Krāslavas novads
    • uzņemti: SIA Ingleby Dobele Agro, Dobeles novads un ZS Kalauzas, Cēsu novads.

Informācijai – turpmāk gan juridiskā, gan biroja faktiskā LSA adrese būs Kareivju ielā 16, Talos, LV-3201.

 

Paldies visiem, kas atrada laiku ierasties un Biznesa Vēstniecība par uzņemšanu!