Licences līgums

Kas un par ko var slēgt Licences līgumu?

Selekcionāra tiesību īpašnieks savas tiesības izmantot aizsargāto augu šķirni par ienākumu avotu ir tiesīgs nodot citai personai uz savstarpējas vienošanās pamata, noslēdzot licences līgumu. Licences līgums jāreģistrē Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā. Reģistrāciju uz iesnieguma pamata veic Valts augu aizsardzības dienests. 

Nereģistrēts licences līgums nav spēkā.

Licences līguma reģistrāciju iespējams pieteikt E-pastā, pa pastu vai klātienē VAAD. Iesnieguma forma un vairāk informācijas VAAD mājaslapā vai izmantojot saiti …….

Iesniedzamie dokumenti:
• Augu šķirnes licences līgums
• Valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija

ATCERIES pirms pakalpojuma saņemšanas Valsts kase jāsamaksā valsts nodeva
7,11 EUR. Reģistrējot piespiedu licenci, valsts nodeva nav jāmaksā.

Kādai informācijai jābūt Licences līgumā?

Vai eksistē arī cita veida līgumi par sēklas pavairošanu?