LSA iedibina SELEKCIONĀRU BALVU

No šī gada LSA šķirņu pārstāvji iedibina SELEKCIONĀRU BALVU, kura katru gadu tiks pasniegta apzinīgākajam atlīdzību maksātājam par šķirņu izmantošanu sēklu pavairošanai paša saimniecības vajadzībām  kā arī seleckcionāru izvirzītajai sēkluaudzēšanas saimniecībai.

Balvu kategorijas:

  • Selekcionāru balva  lielo saimniecību lauksaimniekam
  • Selekcionāru balva vidējo saimniecību lauksaimniekam
  • Selekcionāru balva mazo saimniecību lauksaimniekam
  • Selekcionāru balva sēklaudzētājam

Ar Selekcionāru balvas pasniegšanu LSA šķirņu pārstāvji vēlas pateikties lauksaimniekiem, kuri atsaukušies LSA aicinājumam sniegt informāciju un godprātīgi norēķināties par platībām, kuras apsētas ar aizsargātu šķirņu pašu sagatavotu sēklu, un sēklaudzētājiem, kuri sagatavo kvalitatīvu sēklu un laicīgi sniedz informāciju par sertificētās sēklas apjomiem.

Katrā no lauksaimnieku kategorijām uzvarētājs tiek noteikts, ņemot vērā iepriekšējā gada autoratlīdzas summas proporciju pret kopējo platību. Sēklaudzēja balvai laureāts tiek noteikts, izvērtējot šķirņu pārstāvju ierosinājumus.

Kopējais balvu fonds 900 EUR.

Šī gada balvas ieguvēji tiks apbalvoti LSA seminārā “Aktualitātes sēklu ražošanā un kooperatīvu loma sēklu apritē”, kas notiks 22.11.2022. Reģistrēšanās semināram un vairāk informācija šeit.