LSA ikgadējās kopsapulces – semināra atskats

2023. gada 23.martā Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra telpās Zinātnes ielā 2, Priekuļu pagasta Cēsu novadā un attālināti notika

LSA ikgadējā kopsapulce – seminārs

🚩Saskaņā ar LSA Statūtu 5.7. punktu sapulce bija tiesīga izlemt visus darba kārtībā ietvertos jautājumus. Tika apstiprināts Ziņojums par aktivitātēm  2022.gadā un plānoto 2023. gadā, apstiprināts 2022.gada faktisko un 2023.gada plānoto ienākumu un izdevumu kopsavilkums, Revīzijas komisijas atzinums un LSA Gada pārskats par 2022.gadu. Prezentācija “LSA aktivitātes 2022 un plāns 2023” apskatāma šeit.

🌱Semināra daļas aktualitātes:

  • Šķirnes un sēklas nozīme ceļā uz ilgtspējīgu lauksaimniecību – A.Rūtenberga-Āva, LSA. Prezentācija apskatāma šeit.
  • Sēklu sertifikācija un aprite 1993-2022 –  Liena Jaunzeme, VAAD Sēklu kontroles departaments. Prezentācija apskatāma šeit.
  • Likumdošanas izmaiņas sēklu un šķirņu aprites jomā –  Ineta Jēkabsone, ZM Lauksaimniecības resursu nodaļa. Prezentācija apskatāma šeit.
  • Sustainable seeds treatment methods in Scandinavian countries – Jolanta Pilione, ThermoSeed Global AB. Prezentācija apskatāma šeit.

Liels paldies Agroresursu un ekonomikas institūta un Priekuļu pētniecības centra vadībai par uzņemšanu un viesiem par sagatavotajām interesantajām prezentācijām! 👌

✅Kopsapulces-semināra norises fotoattēli I.Dimante, A.Rūtenberga-Āva un I.Muceniece

Veiksmīgu pavasara sezonu! 🌈