Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas biedri

Adrese: “Rūpali”, Skrīveri, Skrīveru novads, Latvija, LV-5125
Kontaktpersona: Aivars Dronka, +37129237935

e-pasts: aivars.dronka@gmail.com

Darbības specializācija:

Zālāju sēklaudzēšana

Adrese: Adzelvieši, Burtnieku pagasts Burtnieku novads LV 4206

Tālrunis: 29253507

E-pasts: info@adzelviesi.lv

Mājas lapas adrese:www.adzelviesi.lv

Darbības specializācija:  sēklaudzēšana, kaņepju sēklas, kaņepju pārstrāde, dārzeņkopība, graudkopība, tūrisms

Interesēties: Agronome Dzidra Grīnberga, tālrunis +371 29253507, e-pasts: info@adzelviesi.lv  vai  Matīss Grīnbergs, tālrunis +371 29225628, e-pasts matiss@adzelviesi.lv

Adrese: Bauskas nov., Iecavas pag., “Agrocentrs”, LV-3913

Ofiss: Raiņa iela 28, Jelgava LV-3001, Latvija

E-pasts: office@agrochema.lv

mājaslapa: www.agrochema.lv

Kontaktpersona: Vita Lozenko
E-pasts: Vita.Lozenko@agrochema.lv 

Darbības specializācija:

Mēslojums, mikroelementi, augu aizsardzības līdzekļi, sēklas, graudu iepirkšana

Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, p/n Priekuļi Priekuļu pagasts, Priekuļu novads. LV-4126

Faktiskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039

E-pasts: arei@arei.lv

Mājas lapa: https://www.arei.lv/

Kontaktpersona: Sanita Zute, sanita.sute@arei.lv

Priekuļu pētniecības centrs: Zinātnes iela 2, p/n Priekuļi Priekuļu pagasts, Priekuļu novads. LV-4126, priekuli@arei.lv 

Stendes pētniecības centrs: “Dižzemes”, Lībagu pagasts, Talsu nov., LV-3258, stende@arei.lv

Darbības specializācija:

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi, ir unikāla zinātniskā platforma ne vien Latvijas, bet visas Eiropas līmenī.

AREI ir vadošais laukaugu selekcijas institūts Latvijā. Institūta pētījumu virzieni saistīti ar laukaugu ģenētiku un selekciju, audzēšanas tehnoloģiju un agroekoloģiju ilgtspējīgā saimniekošanā, izejvielu kvalitātes nodrošināšanu pārstrādei, kā arī ar ilgtspējīgas lauku telpas attīstību, ekonomisko analīzi lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un zivsaimniecības nozarēs. Institūta darbība noris Rīgā, Priekuļos, Dižstendē un Viļānos.

Tās nodrošina iespēju veikt pētījumus dažādos Latvijas reģionos ar atšķirīgiem klimatiskajiem, augsnes un citiem abiotiskajiem faktoriem.

Institūtā darbojas divas zinātniskās nodaļas – Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa un Bioekonomikas nodaļa, kuras veic pētījumus lauksaimniecības, agrārās ekonomikas, lauku telpas attīstības jomās, tanī skaitā arvien vairāk realizējot starpdisciplinārus pētnieciskos projektus.

Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļā tiek veikti nozīmīgi pētījumi laukaugu selekcijas metožu izstrādē un pilnveidošanā, kā arī būtisku pazīmju noteicošo gēnu izpētē, īpaši izturībā pret biotiskiem un abiotiskiem faktoriem.

Risinājumi bioloģiskās selekcijas un sēklkopības jomā tiek pētīti Apvārsnis 2020 projekta LIVESEED ietvaros. Pākšaugu ģenētisko resursu izvērtējums Eiropā veikts projektā EUROLEGUME. Izvērtēti no dažādiem aspektiem ģenētiski daudzveidīgas miežu un kviešu populācijas un šķirņu maisījumi.

Ilgtspējīgā saimniekošanā svarīga ir barības vielu efektīvas izmantošanas spēja, esam uzsākuši pētījumus šīs pazīmes noteikšanai jaunajās kartupeļu šķirnēs, lauka izmēģinājumiem piesaistot arī pētījumus in vitro.

Svarīgs uzdevums mūsu selekcionāriem ir laukaugu ģenētisko resursu uzturēšana un izpēte.

Laukaugu kvalitātes pētījumi svarīgi tieši pārstrādes uzņēmumiem. Tāpēc institūtā tiek izvērtēti kvalitātes parametri jaunajām laukaugu šķirnēm, kā arī meklētas iespējas veidot kādam noteiktam pārstrādes virzienam piemērotas laukaugu šķirnes, nodrošinot nepieciešamās kvalitātes prasības. Pārtikas un lopbarības ražošanai svarīgs ir cilvēku un dzīvnieku veselībai nozīmīgu vielu saturs produktos, tāpēc pētījumos vērtējam šādu vielu nodrošinājumu izejvielās.

Pētījumus agroekoloģijā veicam, augsnes auglības saglabāšanā, nezāļu izplatībā un ierobežošanā gan integrētajā, gan bioloģiskajā lauksaimniecībā;

Laukaugu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi tiek izvērtēti jaunizveidoto šķirņu ieviešanai, kultūraugu dažādošanai un maiņas uzlabošanai, kā arī jaunu inovatīvu laukaugu sugu audzēšanai klimata pārmaiņu ietekmē, piemēram, sojas un uztvērējaugu audzēšanai Ziemeļeiropā.

Piedāvājumu sagatavošana

Pārdošanas speciālists Solvita Survillo 25986504, e-pasts: solvita.survillo@arei.lv 

Sēklas iegāde un konsultācijas

Sēklkopības daļas vadītāja Stendes PC Lidija Vojevoda 26494438, e-pasts: lidija.vojevoda@arei.lv

Sēkkopības daļas vadītāja p.i. Priekuļu PC Anda Razgačeva 28605145, e-pasts: anda.razgaceva@arei.lv

Adrese: Akmentiņi, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV – 3921

Tālruņi: 63924376, 29134436

e-pasts: akmentini1@inbox.lv

Darbības specializācija:

Kviešu un pupu sēklaudzēšana

Adrese: Valdeķu iela 1-9, Rīga, LV-1004

E-pasts: info@amelatgroup.com

Mājaslapa: https://www.amelatgroup.com/
Kontaktpersona: Anda Rūtenberga Āva

Darbības specializācija

SIA AmeLat Group ir Vācu kompānijas Solana GmbH & Co.KG oficiālais pārstāvis Baltijas valstīs. Vairāk kā 25 gadu pieredze – galda, pārstrādes un sēklas kartupeļu audzēšanā, pilnveidojot regulāri zināšanas pie sadarbības partneriem.

Piedāvājam:

* sertificētus dažādu šķirņu sēklas kartupeļus, piemeklējam klientam atbilstošāko šķirni,  sniedzam konsultācijas uz lauka kartupeļu audzēšanā, lai sasniegtu augstu un kvalitatīvu ražu – integrēti un bioloģiski;

* agronoma – konsultanta pakalpojumus dažādām laukaugu un dārzeņu sugām – mēslošana, augu aizsardzība, dažādas tehnoloģijas.

Adrese: “Jaunurgas”, Braslavas pagasts, Limbažu novads, LV-4068

Tālrunis:  +371 25753570

E-pasts: lasma.jefimova@alojaagro.lv

Mājas lapa: http://www.alojaagro.lv

Darbības specializācija:

Aloja Agro ir bioloģiskā sēklaudzēšanas saimniecība kopš 2019. gada. Alojas pusē saimniecība savu saimniekošanu veic kopš 1998. gada.
Lauksaimniekiem piedāvājam bioloģiski sertificētu sēklas materiālu kartupeļiem, auzām, zirņiem, sarkanajam āboliņam, u.c. kultūraugiem.
No 1999.gada SIA “Aloja Agro” ir kartupeļu selekcijas un pavairošanas Vācijas kompānijas Europlant oficiālais pārstāvis Latvijā.
Katru gadu piedāvājam sēklas piegādi no Vācijas. Latvijas pārtikas kartupeļu tirgū stabilu vietu ieņem Europlant  pārstāvētās šķirnes Vineta, Laura, Marabel , Belarossa u.c.
Aloja Agro ik gadu organizē lauku dienas, kurās tiek demonstrētas un salīdzinātas jaunas un jau zināmas vairāk kā trīsdesmit kartupeļu šķirnes.

Adrese: Bauskas iela 58A-13, Rīga LV-1004

E-pasts: aiga.auzina@balicagro.com

Mājas lapa: https://www.balticagro.lv/

Kontaktpersona: Aiga Auziņa

Darbības specializācija:

Baltic Agro ir augošs, starptautisks uzņēmums, kas Latvijas tirgū strādā jau kopš 1994. gada, nodrošinot Latvijas lauksaimniekus ar visplašāko produktu, tehnoloģiju, konsultāciju un pakalpojumu klāstu. Pie mums ir pieejams viss zemniekiem nepieciešamais: minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi, dažādi dārzkopības produkti, kaļķis, sēklas, materiāli skābbarības gatavošanai, plēves, lopbarības izejvielas, konservanti un daudz kas cits. Mūsu elevatori un servisa centri iepērk arī kviešus, rapsi, auzas, miežus, zirņus un pupas. Šobrīd Baltic Agro ir lielākais ražas iepirkuma tīkls Latvijā – 21 graudu, rapša un citu kultūru iepirkšanas punkti visā Latvijā!

Mēs lepojamies ar savu profesionāļu komandu, kuru veido zinošākie nozares speciālisti – produktu menedžeri un konsultanti ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi savā jomā. Baltic Agro reģionālie menedžeri ir arī agronomi, kas niansēti izprot klientu vajadzības, jo liela daļa no viņiem vada savas saimniecības

Tā kā Baltic Agro šobrīd ir Dānijas lauksaimniecības kooperatīva Danish Agro sastāvā, mēs spējam piedāvāt mūsu klientiem plašākās iespējas minerālmēslu, sēklu un graudu iepirkumu segmentā. Tās ir iespējas, kas mūsu ilggadējiem sadarbības partneriem palīdz ilgtermiņā nodrošināt aizvien efektīvākas metodes un tehnoloģijas saimniekošanai.

Adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

E-pasts: Inese.Margevica@bayer.com

Mājaslapa: https://www.cropscience.bayer.lv/
Kontaktpersona: Inese Margeviča

Darbības specializācija:

Bayer ir inovāciju uzņēmums ar vairāk nekā 150 gadus senu vēsturi. Uzņēmuma galvenās kompetences ir veselības aprūpe un lauksaimniecība. Mēs radām un attīstām jaunas molekulas, ko izmantot inovatīvos izstrādājumos un risinājumos, lai uzlabotu cilvēku, dzīvnieku un augu veselību. Mūsu veikto zinātnisko pētījumu pamatā ir padziļināta izpratne par bioķīmiskajiem procesiem, kas norisinās dzīvos organismos.

Kultūraugu aizsardzības produktu iedarbībai vajadzētu būt selektīvai pēc iespējas mazākos daudzumos, un šiem produktiem jāspēj ātri sadalīties, veidojot neitrālas vielas. Modernie insekticīdi regulē kaitēkļu izplatību, saudzējot apputeksnētājus un citus derīgus kukaiņus. Herbicīdi selektīvi nomāc nezāles, nekaitējot ražai. Savukārt liela daļa fungicīdu padara augus izturīgākus pret mikroskopiskajiem patogēniem. Meklējot jaunas aktīvās sastāvdaļas, mūsu zinātnieki aizvien vairāk ņem vērā dabā novērojamās metodes. Vienlaikus ar sarežģītām ķimikālijām Bayer savam plašajam produktu klāstam pievieno aizvien lielāku skaitu bioloģisko kultūraugu aizsardzības līdzekļu.

Lai nodrošinātu labāku ražu, mūsu sēklas ir pielāgotas vietējās augsnes un klimata apstākļiem. Veidojot jaunas šķirnes, mēs ņemam vērā arī patērētāju vēlmes, piemēram, dārzeņu garšu. Neatkarīgi no tā, vai darbs ir vērsts uz rīsu, dārzeņu, kokvilnas vai rapša kultūru aizsardzību, mūsu izpētes centriem visā pasaulē ir vienots mērķis: aizsargāt ražu pret slimībām, kaitīgiem insektiem un nezālēm, un uzlabot augu veselību, tādējādi uzlabojot ražas apjomus un kultūraugu kvalitāti. Esam paplašinājuši mūsu izpētes jomu, iekļaujot divus jaunus pamata kultūraugus – kviešus un sojas pupiņas. Lai izveidotu sēklkopības biznesu no produktīvām, izturīgām kviešu šķirnēm, mēs izmantojam selekcijas stacijas kviešu audzēšanas reģionos Austrālijā, Kanādā, Francijā, Vācijā, Ukrainā un Amerikas Savienotajās Valstīs.

Adrese: Klēts iela 18, Ceraukste, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908

E-pasts: ceraukstite@inbox.lv

Adrese: “Kalna Kliņģeri”, Tērvete, Tērvetes novads, LV3730

E-pasts: aija.bartusevica@gmail.com

Kontaktpersona: Aija Bartušēvica

Darbības specializācija:

Vācijas selekcionāra KWS SAAT SE & KGaA pārstāvis Latvijā.

Adrese: “Jaunbērzi”, Brankas, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3042

Kontaktpersona: Veronika Mūrniece m.t. +371 28871104, veronika.murniece@elagrotrade.lv

Mājaslapa:www.elagrotrade.lv

https://www.facebook.com/ElagroTradeSIA

Darbības specializācija:

SIA Elagro Tradeir viens no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem graudu, sēklu, augu aizsardzības un minerālmēslu biznesā.   Mūsu komandas pamatsastāvs nozarē darbojas kopš 1999. gada. Izcila profesionāļu komanda ir mūsu panākumu pamatā un tikpat nozīmīga ir mūsu ciešā sadarbība ar lauksaimniekiem.

Biznesa virzieni:

Graudu iepirkšana

Sēklu tirdzniecība

Minerālmēsli un augu aizsardzības līdzekļi

Graudu pirmapstrāde/glabāšana

Adrese: “Elkšņi”, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, LV-3463

Kontaktpersona: Raimonds Lukša, 26405203

E-pasts raimonds.elksni@inbox.lv

Darbības specializācija:

Graudkopība, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sēklkopība.

Adrese: “Eriņi”, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3901

Kontaktpersona:

Liene Grantiņa, mob.t 26563158,E-pasts lienegrantina@inbox.lv.

Andris Grantiņš 29288393, E-pasts: andrisgrantins@inbox.lv

Darbības specializācija:

Vasaras kviešu, ziemas kviešu un  lauka pupu sēklaudzēšana.

Adrese: “Gausēni”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463

Tālrunis: Jānis Cielava +37129189060

E-pasts: janis.cielava@balticagro.lv

Darbības specializācija:

Graudkopība, rapšu audzēšana, vasaras un ziemas kviešu, vasaras miežu un lauka pupu sēklaudzēšana.

Adrese: Pakalni, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

E-pasts: graudssia@inbox.lv

Tālrunis: Dzintra Vācere, +37129263175

Darbības specializācija:

Graudkopības un sēklaudzēšana

Pārstāvis: Mārtiņš Žideņš

Adrese: Olu iela1, Rīga

Kontaktinformācija:

info@hemptime.lv

www.hemptime.lv

Adrese: “Imantas”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV-3446

Kontakttālruņi: +37129 398 971, +37129 269 226

e-pasts zsimantas@inbox.lv

mājaslpa https://www.zsimantas.lv/

Darbības specializācija:

Uzņēmuma pamatnozare ir augkopība, sertificētu zālaugu sēklu ražošana un tirdzniecība.

Adrese: Agra, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV 3719

E-pasts: ilj@inglebyfarms.com

Tālr.*: 29287331

Kontaktpersona: Ilze Jaka

Adrese: “Irbītes”, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV-4731

E-pasts: info@jaunstrukas.lv

Kontaktpersona: Vilnis Līcītis

Adrese: “Kalauzas”, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136

Kontaktpersona: Artis Rode

Tālrunis: +371 25544811

E-pasts: zs.kalauzas@gmail.com

Darbības specializācija:

Bioloģiskā sēklaudzēšanas saimniecība

Adrese: “Kalna Smīdes-1”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4140

E-pasts: info@biomedus.lv ugis@biomedus.lv 

Mājaslapa: http://www.biomedus.lv/lv

Kontaktpersona: Jānis Sietiņsons, +371 26435206

Darbības specializācija:

Bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums “KALNA SMĪDES 1” atrodas Amatas novada Drabešu pagastā Gaujas Nacionālā parka (GNP) tiešā tuvumā, Amatas upes krastos, 80 kilometrus no Rīgas.

Mēs esam ģimenes uzņēmums, kas dibināts pirms 30 gadiem-1991.gadā. Uzņēmums specializējas biškopībā, biškopības produktu pārstrādē un sēklkopībā ar sertificētām bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.

Mūsu 120 bišu saimes vāc medu no GNP ziedošajiem kokiem, krūmiem, augiem un saimniecībā audzētiem kultūraugiem – griķiem, amoliņa un facēlijas 450 ha platībā. Mūsu uzņēmuma rīcībā esošā bišu saimju kopšanas tehnoloģija (4 pārvietojamie paviljoni ar ietilpību no 12 – 30 bišu saimēm) ļauj operatīvi veikt daudzkārtēju bišu saimju pārvešanu uz ganībām, efektīvi izmantojot dabīgo un kultivēto nektāraugu resursus un dažādo ražotās produkcijas sortimentu.

Uzņēmums audzē plašu kultūraugu sortimentu: rudzus, ziemas un vasaras kviešus, auzas, zirņus, griķus, amoliņu, facēliju, eļļas rutku un ķimenes. Tā kā kultūraugi tiek audzēti sēklas ieguvei, tiek ievēroti specifiski audzēšanas pēcapstrādes un sertifikācijas nosacījumi.

Adrese: “Krastmaļi”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, LV-3452

E-pasts: info@krastmali.lv

Kontaktinformācija: Ieva Stone, +371  26535191
MĀRTIŅŠ FLAKSIS – +371 28614952, martins@krastmali.lv

Mājaslapa: https://krastmali.lv/

Darbības specializācija:

Ģimenes uzņēmums ar specializāciju graudu, zirņu, tauriņziežu un stiebrzāļu sēklkopībā.

Adrese: Rīgas iela 20a, Jelgava, LV-3002

E-pasts: dzintars.jaks@lantmannen.com

Kontaktpersona: Dzintars Jaks +37129106120

Darbības specializācija:

Lantmännen ir Zviedrijas lauksaimnieku kooperatīvs, kas Ziemeļeiropā ieņem līdera pozīcijas lauksaimniecībā, tehnikas tirdzniecībā un apkalpošanā, bioenerģijas un pārtikas produktu ražošanā (infromācija: https://lantmannen.com/en/about-lantmannen/).

Lantmännen selekcijas un sēklu ražošanas nodaļa ietilpst kooperatīva lauksaimniecības sektorā un ir 19.gadsimta otrajā pusē dibināto Zviedrijas selekcijas un sēklu ražošanas uzņēmumu Svalöf un Weibulls darba turpinātāja. Mūsdienās selekcijas darbs notiek trīs stacijās: Zviedrijā Svalovā (Svalöv) un Lannā (Lännäs), Nīderlandē Emelordā (Emmeloord). Lantmännen selekcionētās šķirnes audzē dažādās pasaules valstīs, taču par pamattirgiem tiek uzskatīta Ziemeļaustrumu un Centrālā Eiropa.

Lantmännen selekcionē vasaras un ziemas kviešu, ziemas tritikāles, vasaras auzu, vasaras miežu, vasaras rapša, kā arī dažādu lopbarības zālaugu sugu šķirnes.

Vasaras kvieši. Selekcijas darbs notiek Svalovā (Svalöv) Zviedrijā ar mērķi izveidot šķirnes, kuras īpaši piemērotas Skandināvijas, Baltijas jūras un Centrāleiropas valstu klimatiskajiem apstākļiem. Tāpat šķirnes tiek izmantotas arī citos pasaules reģionos.

Selekcijas programma orientējas uz augstražīgu, pārtikas kvalitātes prasībām atbilstošu šķirņu veidošanu, kuras ir izturīgas pret galvenajām vasaras kviešu slimībām.

Ziemas kvieši. Selekcija notiek Svalovā (Svalöv) Zviedrijā, radot izturīgas, veselīgas šķirnes audzēšanai Ziemeļ-Austrumu un Centrāleiropas reģionos. Selekcijas darba mērķis ir izveidot augstražīgas šķirnes, kuru kvalitāte ir piemērota maizes, lopbarības un etanola ražošanai.

Ziemas tritikāle. Selekcijas stacija atrodas Emelordā (Emmeloord) Nīderlandē, kur tiek selekcionētas šķirnes Ziemeļu un Centrālajai Eiropai, kā arī Francijai. Jauno šķirņu izmēģināšana notiek ļoti daudzās šo reģionu vietās.

Auzas. Šķirņu selekcija notiek Svalovā (Svalöv) Zviedrijā un selekcijas programma paredz pārtikai un lopbarībai piemērotu šķirņu veidošanu izmantošanai Ziemeļeiropā, Baltijas valstīs, Vācijā, Anglijā, Kanādā, u.c.

Vasaras mieži. Selekcijas stacijā Lannā (Lännäs) Zviedrijas ziemeļu daļā tiek selekcionētas šķirnes audzēšanai īsa veģetācijas perioda reģionos – ziemeļu Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā un Baltijas valstu ziemeļu daļā.

Vasaras rapsis. Šķirņu selekcijā ietilpst 2 selekcijas programmas, no kurām viena veido šķirnes Eiropai – Skandināvijai, Baltijas valstīm, Krievijai, Polijai, Anglijai un apkārtējām valstīm. Otras mērķis ir agrīnu šķirņu radīšana Kanādas tirgum. Šo šķirņu izstrāde notiek sadarbībā ar Kanādas uzņēmumu.

Lopbarības stiebrzāles un tauriņzieži. Galvenās Lantmännen selekcionētās sugas ir timotiņš, pļavas auzene, daudzgadīgā airene. Tiek selekcionētas arī auzeņairenes, niedru auzenes, kamolzāles un sarkanās auzenes šķirnes. Pamatuzdevums ir izveidot sienam un konservēšanai piemērotas šķirnes.

Skandināvijas dienvidu reģioniem piemērtotas šķirnes tiek selekcionētas Svalovā (Svalöv), ziemeļu reģioniem piemērotu šķirņu selekcija notiek Lannā (Lännäs) Zviedrijas ziemeļos.

Juridiskā adrese: “Lauciņi” Tīnūžu pagasts,  Ikšķiles novads, LV-5015

Faktiskā adrese: Līvu iela 3, Ikšķile, LV5052

Kontaktpersona: Ainārs Stiliņš

E-pasts: zslaucini@inbox.lv

Darbības specializācija:

Graudkopība, stiebrzāļu un sarkanā āboliņa sēklkopība.

Juridiskā adrese: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039

Pilnvarotais pārstāvis: valdes priekšsēdētājs Uģis Dronka

Kontaktinformācija: +37167551834, +37167552633

E-pasts seklas@seklas.lv

Mājaslapa- www.seklas.lv

Darbības specializācija:

Labību un zālaugu sēklu pavairošana un tirdzniecība; Danko Hodowla Roslin Sp.z.o.o., un Hodowla Roslin Rolniczych “Nasiona Kobierzyc” Sp.z.o.o. pilnvarotais pārstāvis Latvijā.

Sēklas atrodas Latvijas Šķirnes Sēklas noliktavās Kaibalā  Kaibala, Čuibas 1, Lielvārdes pag., Lielvārdes novads, LV-5070; Tālr.: 65054519

Sēklu saņemšan Iepriekš sazinoties iespējama arī tirdzniecības vietās Rīgā un Saldū:

Rīga, Struktoru ielā 14a, LV-1039; Tālr.: 67551834, 65054833

Saldus, Saldus pag.,Tiruļi, LV – 3862; Tālr: 26174031

Adrese: , “Lāči”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428

E-pasts: lacisi@inbox.lv

Kontaktpersona: Gints Gžibovskis, +37129131584

Darbības specializācija:

Graudkopība, sēklaudzēšana.

Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Faktiskā: Purapuķes iela 28, ”Selekcija” Skrīveri, Skrīveru nov. LV-5125

Kontakttālruņi: +37165197512, +37126336013

E-pasts: szc@inbox.lv, skriveri@llu.lv

mājaslapa: http://www.zzi.llu.lv/

Darbības specializācija:

LBTU Zemkopības institūts ir bāzes sēklu ražotne vairāk nekā 20
zālaugu šķirnēm un 1 griķu šķirnei. Institūta zinātnieki nodarbojas ar
jaunu šķirņu selekciju, šķirnes uzturošo selekciju un sēklkopību, kā
arī veic pētījumus par mēslošanas līdzekļu efektivitāti dažādās
lauksaimniecības sistēmās un kultūraugu šķirņu saimniecisko īpašību
novērtēšanu.

Adrese:K/s “Akots”, Rasas, Brunavas pagsts, Bauskas novads, LV-3907

E-pasts: ks.akots@gmail.com
Kontaktpersona: Jānis Alksnis

Darbības specializācija:

LPKS Latraps

Juridiskā adrese: Lietuvas 16A, Eleja, Elejas pag. Jelgavas nov. LV-3023 (Elejas birojs)

Reģionālās struktūras: 

 • Jaunceltnes iela 20A, Aizkraukle, LV-5101 (Aizkraukles birojs)
 • Dzirnavu iela, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834 (Barkavas birojs)
 • Īslīces iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 (Bauskas birojs)
 • Viršu iela 56K, Daugavpils, LV-5415 (Daugavpils birojs)
 • Saules iela 68, Masona, LV-4801 (Madonas birojs)
 • Lielā iela 39, Jaunpagasts, Talsu nov., LV-3292 (Jaunpagasta birojs)
 • Ārijas Elksnes iela 6, Jēkabpils, LV-5202 (Jēkabpils birojs)
 • Atbrīvošanas aleja 167, Rēzekne, LV-4604 (Rēzeknes birojs)
 • “Grīšļi”, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862 (Saldus birojs)

E-pasts: latraps@latraps.lv

Mājas lapa: https://www.latraps.lv/lv

Kontaktpersona: Sāra Vintere, sara.vintere@latraps.lv, +371 25461606

Darbības specializācija:

 • Graudu un rapšu realizācija, tajā skaitā eksports; ​
 • Zemnieku apgāde  ar ražošanai nepieciešamajām izejvielām;​
 • Sējumu apdrošināšana (VH Latvija)
 • Piegādāto graudu un rapšu pirmapstrāde, uzglabāšana;​
 • Lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība;​
 • Serviss un rezerves daļu sagāde;​
 • Rapšu eļļas spiešana rapšu raušu ražošana;​
 • Iesala ražošana un tirdzniecība( LATMALT);​
 • Visa veida dīzeļdegvielas tirdzniecība lauksaimniekiem.​

Adrese: “Vīganti”, Liepupes pag., Limbažu nov., LV-4023

Kontaktpersona: Ringolds Grāpis

E-pasts: ringolds@jurgensburg.com

Mājas lapa: www.jurgensburgagro.com

Darbības specializācija:

Iepērkam bioloģisku graudkopības produkciju no biedriem un citiem partneriem: Graudi: auzas, kvieši, rudzi, griķi un Pākšaugi: dzeltenie un brūnie zirņi, lauku pupas

Nodrošinām produkcijas pirmapstrādi kooperatīva izveidotajos pirmapstrādes punktos:

 • Dažādu graudu un pākšaugu kvalitātes rādītāju noteikšana laboratorijā
 • Dažādu graudu un pākšaugu kaltēšana līdz bāzes rādītājiem
 • Dažādu graudu un pākšaugu attīrīšana no piemaisījumiem līdz bāzes rādītājiem

Nodrošinam produkcijas uzglabāšanu sadarbībā ar lielākajām biedru saimniecībām izveidotajās noliktavās.

Juridiskā adrese: Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV 4201

Filiāles:

Valmiera        Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV 4201, 64250688

Varakļāni     “Grozu kalte”, Varakļānu nov., Varakļānu pag., LV-4838, 29428890

Gulbene         “Torņkalns”, Gulbenes nov.,Beļavas pag., LV-4409; 26648770

Jelgava   Bauskas iela 2, Jelgava, LV-3001, +371 29499576

Kontakttālruņi: +37126106161, +371 64221284

E-pasts: birojs@vaks.lv dzintra.brokane@vaks.lv

mājaslapa: https://www.vaks.lv/

Darbības specializācija:

„VAKS” KS aktīvi darbojas kopš 1999. gada. Kooperatīvs ir  lauksaimnieku uzņēmums, kurš izveidojis sistēmu, kas nodrošina savu biedru izaudzētās produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu, realizāciju. Kooperatīvā pašlaik apvienojušās vairāk nekā 600 saimniecības

VAKS mērķis nodrošināt sava reģiona patērētājus ar piemērotu, augstvērtīgu sēklas materiālu. Darbojas gan ar konvencionālo, gan bioloģisko sēklu.

Juridiskā adrese: Eisenstraße 12, 30916 Isernhagen HB, Germany

Faktiskā adrese Latvijā: Jāņa iela 4, Jelgava, LV 3001

pārstāvniecība Baltijas valstīs: Varpo iela 34, LT-76241, Siauliai, Lietuva, +37141399609, e-pasts: baltic@rapool.com

Kontakti:

Ērika Freimane, +37126088108, e-pasts: e.freimane@rapool.com

Inese Rafaele, +37120011230, e-pasts : i.rafaele@rapool.com

Darbības specializācija:

RAPOOL ir tirgū vadošā Vācu sēklu kompānija, kura jau gandrīz 50 gadus veiksmīgi nodarbojās ar jaunu vasaras un ziemas rapšu šķirņu izveidošanu, kuru izplatīšanai ir izveidots plašs pārstāvniecību tīkls visā Eiropā. RAPOOL-Ring GmbH – Qualitätsraps deutscher Züchter – tā ir stipra trīs vācu rapša selekcionāru savienība. SAATEN-UNION preču zīmi pārstāv Rapool pārstāvniecība Baltijas valstīs.

Adrese: “Saules”, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV3446

Kontakttālruņi +3716345016, +37126423441

E-pasts: saules.maja@inbox.lv

Darbības specializācija:

Zālaugu sēklaudzēšanas saimniecība Dienvidkurzemē ar ilggadīgu pieredzi un atzinīgi novērtētiem sasniegumiem sēklkopībā. Ik gadu saimniecība sagatavo un realizē āboliņa, timotiņa, pļavas auzenes, ganību airenes u.c. zālaugu sugu sertificētas sēklas.

Adrese: Saules iela 4, Malnava, p/n vītoli, Kārsavas novads, LV-5750

E-pasts: jbzs@inbox.lv

Kontaktpersona: Jānis Babāns

Darbības specializācija:

Graudkopība, āboliņa un timotiņa sēklkopība.

Adrese: Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058

Kontaktinformācija:  +371 25443839, info@scandagra.lv

Mājaslapa: www.scandagra.lv

Pārstāvis: Zanda Miltiņa, +37126151383, Zanda.Miltina@scandagra.lv

Darbības specializācija:

Scandagra Latvia pieder ‘Scandagra Group’, kas ir  Zviedrijas kooperatīva ‘Lantmännen’ un Dānijas kooperatīva ‘DLG’ kopuzņēmums. Uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecības preču tirdzniecību, tajā skaitā sēklu tirdzniecību, graudu pirkšanu un pārdošanu, un ir viens no lielākajiem Latvijas lauksaimniecības nozares uzņēmumiem. Tā pētniecības un attīstības daļa ik gadu veic dažādus piedāvāto produktu praktiskos izmēģinājumus uz laukiem visā Latvijas teritorijā. Lielākā daļa tirdzniecībā esošo sēklu ataudzēšana notiek pie zemnieku saimniecībām Latvijā. Skandināviskā biznesa pieeja, iespēja veikt praktiskos izmēģinājumus tieši Latvijas klimatiskajos apstākļos, apvienojumā ar vairāk kā 10 gadus uzkrātām zināšanām ļauj uzņēmumam piedāvāt gudrus risinājumus ikvienam Latvijas lauksaimniekam. Scandagra – gudri risinājumi lauksaimniecībai.

Juridiskā adrese: Brīviņi, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125

Faktiskā adrese: Lielkažoku ielā 3, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125

Valdes priekšsēdētājs: Fabian Heinrich Fennel

Kontaktinformācija:

+37125215947, Fabian-fennel@gmx.net

+37129173177, sarmitejansone@gmail.com

Darbības specializācija:

Daudzgadīgo lopbarības augu sēklaudzēšana.

Adrese: “Strazdi”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads, LV-3730

Kontaktpersona: Kristaps Bruss +37129188567

E-pasts: kristaps.bruss@gmail.com

Darbības specializācija:

Laukaugu audzēšana, sēklaudzēšana, sēklu tirdzniecība.

Juridiskā adrese: UL.Szamocka 8, 01-748, Warsaw

Faktiskā adrese Latvijā: Atmodas iela 19-251, Jelgava, LV-3007

Kontaktpersona Aigars Leitis, +37126111176, e-pasts Aigars.Leitis@syngenta.com

Mājaslapa https://www.syngenta.lv/

Darbības specializācija:

Syngenta Polska sp. z o.o.  ir viena no lielākajām sēklu selekcionāru kompānijām pasaulē, pārstāvēta vairāk nekā 90 valstīs. Baltijas valstīs Syngenta ir pazīstama ar kukurūzas, hibrīdo miežu, ziemas kviešu un ziemas rapšu sēklām.

Adrese: Tilto str. 2C, Dotnuva, LT-58373 Kėdainių distr., Lithuania

Pārstāvis: JONAS BAKŠYS

e-pasts: info@dotnuvaseeds.lt

mājaslapa: https://www.dotnuvabaltic.eu/

Pilnvarotais pārstāvis LSA – Linas Agro SIA, Bauskas iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona: Dace Kazlauska +371 26475109

e-pasts: d.kazlauska@linasagro.lv

Darbības specializācija:

Selekcionāra tiesību pārstāvniecība, sēklu vairumtirdzniecība.

UAB „Dotnuva Seeds” (Lietuva) ir jau vairāk kā 20 gadu darba pieredze, uzņēmums ietilpst AB „Linas Agro Group” koncernā, kas apvieno uzņēmumus, kuri atrodas gan Latvijā, gan Lietuvā, Igaunijā un Dānijā. “Dotnuva Baltic” pārdod LAMMC Lauksaimniecības institūta un citu sēklu uzņēmumu graudaugu, rapšu, kukurūzas, cukurbiešu, lopbarības un zāliena stiebrzāļu un pākšaugu sēklas.

Dotnuva Baltic Latvijā pārstāv šādas šķirnes:

ziemas kvieši – ADA, Balitus, Famulus, Hallfreda, Lakaja DS

vasaras kvieši – Quintus, Flippen, Kapitol

auzas-Montrose

vasaras mieži- Laureate, Klarinette

zirņi-Respect

Adrese: “Upeskalni” Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321

Saimniecības vadītājs Normunds Feters-Fekters +37125749865

E-pasts: upeskalni@upeskalni.lv

Sēklas iegādei Arvis Mikāls   +37129120907 arvis@upeskalni.lv

Darbības virzieni:

graudu, rapša audzēšana,

augstas kvalitātes ziemas un vasaras kviešu, miežu, auzu un zirņu sēklas materiālu piedāvājums

lauku darbu, komunālie un loģistikas pakalpojumi.

Adrese: Uzvaras iela 2, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV – 3931

Tālruņi:6 +3713921967, +37127844022

Kontaktpersona: agronoms Sergejs Kataņenko

E-pasts: katanenko@lauks.lv

Darbības specializācija:

Augkopība. Ar sēklkopību sabiedrība nodarbojas no dibināšanas brīža – no 1995. gada.

Adrese: Saulstari 1-4, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV-4731

Valdes priekšsēdētāja Zenta Gulbe

Tālrunis +37164729355

E-pasts: sia_vale1@inbox.lv

Darbības specializācija:

Ziemas un vasaras kviešu sēklaudzēsana.

Adrese: Milleru ceļš 7-11, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011

Kontaktpersona: Dainis Pelšs +37129231406

E-pasts: pelssdainis@inbox.lv

Darbības specializācija:

Zālāju un graudaugu sēklaudzēšana.

Adrese: “Zemgaļi”, Svitenes pagasts, Rundāles novads, p/n Lielsvitene, LV-3917

Kontaktpersona: Mārtiņš Villa

E-pasts: martinsv1@inbox.lv

Darbības specializācija:

Saimniecība nodarbojas ar ziemas kviešu, vasaras miežu, lauka pupu un  sarkanā āboliņa sēklaudzēšanu un graudaugu audzēšanu.