Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas dalība organizācijās un oficiālajās darba grupās

Biedrība Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome – LOSP

LSA ir LOSP biedrs no tās dibināšanas un bija viena no dibinātāju asociācijām.

LOSP kā biedrība dibināta 2000.gadā un  ir dažādu valsts mēroga lauksaimniecības ražošanas un produkcijas pārstrādes nevalstisko organizāciju izveidota biedrība, lai veicinātu lauksaimnieku organizāciju diskusijas ar Zemkopības ministriju un citām valsts institūcijām aktuālajos lauksaimniecības jautājumos. 

LOSP Biedrības pārstāvju sapulces Laukaugu grupā LSA pārstāv Aivars Dronka

Euroseeds jeb ESA (European Seed Association) – Eiropas Sēklu Asociācija

LSA ir Euroseeds biedrs no 2019.gada. 

Asociācijas dibināta 2000.gadā un kā Eiropas sēklu sektora pārstāvis apvieno vairāk nekā 36 nacionālās asociācijas no ES dalībvalstīm un ārpus tām un vairākus tūkstošus sēklu uzņēmumu. 

Euroseeds sadarbojas ar visiem attiecīgajiem Eiropas lēmumu pieņēmējiem, lai veicinātu:

  • taisnīgu un samērīgu Eiropas sēklu nozares regulējumu;
  • iespēju patērētājiem izvēlēties inovatīvu, daudzveidīgu tehnoloģiju un ražošanas metožu rezultātā iegūtu sēklu;
  • efektīvu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību augiem un sēklām

Euroseeds darba grupas: Bioloģiskā daudzveidība; Pašaudzētās sēklas; Selekcijas inovācijas; Augu veselība; Pētniecība; Šķirņu testēšana un reģistrācija

LR Zemkopības ministrijas Nacionālās augu šķirņu padome

 Nacionālā augu šķirņu padome ir konsultatīva institūcija, kas ar savu darbību veicina zinātniski un ekonomiski pamatotas augu šķirņu struktūras veidošanu Latvijā un sēklkopības sistēmas pilnveidošanu.

Padomes sastāvā darbu veic LSA biedra Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece, LSA valdes locekle Sanita Zute

LR Zemkopības ministrijas Nacionālās augu šķirņu padomes Augu šķirņu ekspertu grupas

 Ekspertu grupās darbojas koleģiālas institūcijas ar padomdevēja tiesībām Nacionālajai augu šķirņu padomei (NAŠP). 

Ekspertu grupu uzdevumi ir:

  • izskatīt VAAD iesniegtos SĪN rezultātus un sniegt priekšlikumus NAŠP par šķirnes iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā, kā arī par standartšķirņu izvēli; 
  • sniegt priekšlikumus par valsts atbalstu sēklkopībā un sēklkopības sistēmas pilnveidošanu, augu šķirņu SĪN metodikas izstrādi, sēklu aprites jautājumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem sēklu aprites jomā.

Labības ekspertu grupā darbu veic LSA valdes locekle Sanita Zute

Kartupeļu ekspertu grupā darbu veic LSA biedra Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Ilze Skrabule un pētniece Lidija Vojevoda

Šķiedraugu un eļļas augu ekspertu grupā darbu veic LSA valdes loceklis Sergejs Kataņenko

Lopbarības augu ekspertu grupā grupas vadītājas darbu veic LSA biedra SIA Latvijas šķirnes sēklas galvenā agronome Iveta Gūtmane un grupas eksperta darbu veic LSA biedra SIA “Krastmaļi Sēklas” sēklaudzēšanas nodaļas vadītāja – agronome Silvija Kalniņa. 

LR Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta starpinstitūciju – Sēklkopības darba grupa

 Darba grupas uzdevumi – izvērtēt un sagatavot Latvijas viedokli par ES institūciju izstrādātajiem dokumentu projektiem, saskaņot pozīcijas un instrukcijas, izskatīt un analizēt aktuālo informāciju par nozares jautājumiem, lai sagatavotu atbilstošu Latvijas viedokli tās kompetences jomās.

Darba grupā LSA pārstāv valdes priekšsēdētājs Aivars Dronka

LR Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta starpinstitūciju – Bioloģiskās lauksaimniecības sēklkopības ekspertu darba grupa

 Darba grupas uzdevumi – izteikt priekšlikumus vispārējās atļaujas izsniegšanai konvencionālās sēklas (sēklas maisījumu) un veģetatīvā pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā; izskatīt un analizēt aktuālo informāciju, sniegt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar bioloģisko lauksaimniecību.

Darba grupā LSA pārstāv valdes locekle Sanita Zute (graudaugi) un LSA biedra Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Ilze Skrabule (kartupeļi)