LATVIJAS SĒKLAUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJAS

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas privātuma politika reglamentē savā mājaslapā www.seklaudzetaji.lv apkopoto personas datu vākšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Piekļūstot šai mājaslapai, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šo privātuma politiku.

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: lsaseklas@inbox.lv, tālruņa numurs 26312490. Izmantojot šo kontaktinformāciju Jūs varat uzdot jautājumus par personas datu apstrādi un politiku.

 

 1. DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.  Biedrība – “Latvijas Sēklaudzētāju asociācija” (turpmāk – Pārzinis), interneta vietnē www.seklaudzetaji.lv (turpmāk – Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kuri ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs).

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku, ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus:

 • vietnē,
 • papīra formātā,
 • e-pastā vai
 • telefoniski

 

 1. Personas datu apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats

 

Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus – telefoniski, e-pastā, pa pastu vai izmantojot Vietnes kontaktformas, vai citas informācijas pieprasījuma formas, Pārzinis saglabā un izmanto šo informāciju, lai:

 • identificētu Lietotāju;
 • noslēgtu un izpildītu attiecīgu biedrības pakalpojumu sniegšanas līgumu;
 • nodrošinātu biedrības pakalpojumus;
 • uzturētu mājaslapu un analizētu mājaslapas lietojumu darbību,
 • plānotu biedrības pamatdarbību un veiktu uzlabojumus;
 • veiktu sēklaudzēšanas nozares datu analītiku un uzskaiti;
 • izskatītu un apstrādātu iebildumus;
 • veicinātu biedrības klientu lojalitāti;
 • administrētu maksājumus un norēķinus.

Tāpat Pārzinis datus var apstrādāt informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 

 1. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pārzinis, ir atkarīgas no  sniegtajiem pakalpojumiem. Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt šādas Lietotāja personas datu kategorijas augstāk 2.punktā minētajiem mērķiem:

 • vārds, uzvārds,
 • personas kods,
 • e-pasta vai pasta adrese,
 • IP adrese, ierīces modelis, ekrāna izmērs, interneta pārlūkprogramma,
 • tālruņa numurs,
 • bankas konts
 • ziņojama vai vēstules saturs
 • jebkuru citu informāciju, kuru Lietotājs vēlas nosūtīt Pārzinim

Anonimizēta virkne, kas izveidota no Lietotāja e-pasta adreses (saukta arī par jaucējkodu), var tikt nodota Gravatar pakalpojumam, lai redzētu, vai Lietotājs to izmanto. Gravatar pakalpojuma privātuma politika ir pieejama šeit: https://automattic.com/privacy/. Pēc Lietotāja komentāra apstiprināšanas Vietnē, Lietotāja profila attēls būs publiski redzams blakus Lietotāja pievienotajam komentāram.

 

 1. SĪKDATŅU APSTRĀDE

Ja Lietotājs pievieno komentāru Vietnē, Lietotājs piekrīt vārda, e-pasta adreses un vietnes saglabāšanai, izmantojot sīkdatnes. Šīs sīkdatnes paredzētas Lietotāja ērtībai, lai Lietotājam nav nepieciešams ievadīt datus katru reizi, kad pievieno komentāru. Sīkdatnes pārlūkprogrammā saglabāsies vienu gadu.

Ja Lietotājs apmeklēs pierakstīšanās lapu, Vietnē tiks iestatīta īslaicīga sīkdatne, lai noteiktu, vai Lietotāja pārlūkprogramma atbalsta sīkdatnes. Šī sīkdatne neuzglabā privātu informāciju, un tā tiks atmesta, kad Lietotājs aizvērs pārlūkprogrammu.

Kad Lietotājs pierakstās Vietnē, tiek uzstādītas vairākas sīkdatnes, lai saglabātu pierakstīšanās informāciju, kā arī ekrāna iestatījumus. Pierakstīšanās sīkdatnes saglabājas divas dienas, un ekrāna opciju sīkdatnes saglabājas vienu gadu. Ja pierakstoties Lietotājs izvēlas “atcerēties mani” opciju, pierakstīšanās pastāvēs divas nedēļas. Izrakstoties no konta, pierakstīšanās sīkdatnes tiks noņemtas.

Ja Lietotājs rediģēs vai publicēs ziņu, vēl viena sīkdatne tiks saglabāta Lietotāja pārlūkā. Šī sīkdatne nesatur privātus datus, tā tikai satur Lietotāja rediģētās ziņas ID. Tai iestājas noilgums pēc vienas dienas.

Vietnē tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu uzlabot.

Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni, ar mērķi, uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.

Apmeklētāja komentāri var tikt pārbaudīti ar automatizētu mēstuļu atpazīšanas pakalpojumu.

Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

 

 1. Iegūtais saturs no citām vietnēm

 

Ziņas Vietnē var saturēt iegūtu saturu (piemēram, video, attēlus, rakstus utt.). No citām vietnēm iegūtais saturs darbojas tā pat, it kā apmeklētājs būtu apmeklējis šīs citas vietnes.

Šīs vietnes varētu apkopot datus par Lietotāju, varētu izmantot sīkdatnes, varētu iegūt trešo pušu izsekošanas līdzekļus, kā arī varētu novērot Lietotāja veiktās darbības ar iegūto saturu, tostarp arī tad, ja Lietotājam ir konts un Lietotājs ir pierakstījies tajā vietnē.

 

 1. Personas datu saņēmēju kategorijas

 

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Iegūstot un izmantojot personu datus, mēs daļēji izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro mūsu norādījumus, un kurus mēs pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

 

 1. Datu subjektu kategorijas

 

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti, kā arī citas personas, kas izsaka vēlmi sazināties ar Pārzini.

 

 1. Datu nodošana ārpus Latvijas

 

Saņemtos datus nav plānots nodot ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai. Tai pašā laikā, ņemot vērā, ka Vietne ir saistīta ar Google un Facebook servisiem, Pārzinis nevar garantēt, ka minētie uzņēmumi datus nenodos ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas.

 

 1. Datu glabāšanas ilgums

 

Pārzinis apstrādā un glabā Lietotāja personas datus, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, un ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis personu datus dzēš vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja Pārziņa tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

Ja Lietotājs atstāj Vietnē komentāru, komentārs un tā metadati tiek saglabāti uz nenoteiktu laiku. Tas ir tāpēc, lai mēs automātiski varam atpazīt un apstiprināt turpmākos šī paša lietotāja komentārus, nevis turēt tos rindā uz apstiprināšanu.

 

 1. Datu subjekta piekļuve personas datiem

 

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem. Lietotājs var iesniegt pieprasījumu pa pastu, vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

 

 1. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumentus Datu valsts inspekcijā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē. Datu valsts inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv.

 1. Privātuma politikas spēkā esamība

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam izmainīt un papildināt šīs privātuma politikas saturu, lai precizētu aprakstu tam, kā mēs apstrādājam personas datus.

Ņemot vērā minēto, aicinām regulāri pārskatīt šo privātuma politiku, lai Jūs būtu lietas kursā par Jūsu personas datu apstrādi Vietnē.

 

Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2021. gada 23.martā