Rekvizīti

Biedrība “Latvijas Sēklaudzētāju asociācija”

Reģistrācijas Nr.40008038628

Juridiskā adrese: Kareivju iela 16-224, Talsi, LV-3201

Bankas konts: A/S Swedbank

konta Nr. LV12 HABA 0001 40J0 3937 9