Rekvizīti

Biedrība “Latvijas Sēklaudzētāju asociācija”

Reģistrācijas Nr.40008038628

Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV 1010

Pasta adrese: a.k. 62, Talsi, LV 3201

Bankas konts: A/S Swedbank

konta Nr. LV12 HABA 0001 40J0 3937 9