Bioloģiskā sēklkopība

Lauksaimniekiem

Sēkla bioloģiskajiem lauksaimniekiem

Bioloģiskās Sēklu un pavairošanas materiāla datu bāze Kā un kad rīkoties, ja datu bāzē neatrodi meklēto?

Sēklaudzētājiem

Bioloģiskās sēklaudzēšanas tendences un mērķi

 Bioloģiskās lauksaimniecības sēklkopības ekspertu 2020.gada decembra sanāksmes informācija no VAAD. LABĀ ZIŅA: Pēdējo 10 gadu laikā strauji audzis gan bioloģisko sēklaudzētāju skaits, gan saražotie sēklu apjomi. 

Liveseed projekts

Vienotā Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze,  Projekta mērķis un uzdevumi, Informācija par dažādiem faktoriem, kuri ietekmē bioloģiskās lauksaimniecības sēklu lietošanu

Bioloģiskā sēklaudzēšana

Regulējums un prasības bioloģiskajiem sēklaudzētājiem