Bioloģiskā sēklkopība

Lauksaimniekiem

SEMINĀRA Likumdošanas regulējuma izmaiņas sēklu apritē 2022.gadā un jaunajā plānošanas periodā apskats

LSA organizētā semināra bioloģiskajiem sēklaudzētājiem un sēklu lietotājiem Likumdošanas regulējuma izmaiņas sēklu apritē 2022.gadā un jaunajā plānošanas periodā atskats un prezentācijas.

Sēkla bioloģiskajiem lauksaimniekiem

Bioloģiskās Sēklu un pavairošanas materiāla datu bāze Kā un kad rīkoties, ja datu bāzē neatrodi meklēto?

Sēklaudzētājiem

SEMINĀRA Likumdošanas regulējuma izmaiņas sēklu apritē 2022.gadā un jaunajā plānošanas periodā apskats

LSA organizētā semināra bioloģiskajiem sēklaudzētājiem un sēklu lietotājiem Likumdošanas regulējuma izmaiņas sēklu apritē 2022.gadā un jaunajā plānošanas periodā atskats un prezentācijas.

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze Router

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze Routers tika izstrādāta un atvērta 2021.gada martā. Tās mērķis ir ES dalībvalstīm un sēklu piegādātājiem radīt plašāku informāciju par pieejamo bioloģisko sēklu piedāvājumu un palielināt to

Bioloģiskās sēklaudzēšanas tendences un mērķi

 Bioloģiskās lauksaimniecības sēklkopības ekspertu 2020.gada decembra sanāksmes informācija no VAAD. LABĀ ZIŅA: Pēdējo 10 gadu laikā strauji audzis gan bioloģisko sēklaudzētāju skaits, gan saražotie sēklu apjomi.