Bioloģiskā sēklkopība

Lauksaimniekiem

Sēkla bioloģiskajiem lauksaimniekiem

Bioloģiskās Sēklu un pavairošanas materiāla datu bāze Kā un kad rīkoties, ja datu bāzē neatrodi meklēto?

Sēklaudzētājiem

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze Router

Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze Routers tika izstrādāta un atvērta 2021.gada martā. Tās mērķis ir ES dalībvalstīm un sēklu piegādātājiem radīt plašāku informāciju par pieejamo bioloģisko sēklu piedāvājumu un palielināt to

Bioloģiskās sēklaudzēšanas tendences un mērķi

 Bioloģiskās lauksaimniecības sēklkopības ekspertu 2020.gada decembra sanāksmes informācija no VAAD. LABĀ ZIŅA: Pēdējo 10 gadu laikā strauji audzis gan bioloģisko sēklaudzētāju skaits, gan saražotie sēklu apjomi. 

Liveseed projekts

Vienotā Eiropas bioloģisko sēklu datu bāze,  Projekta mērķis un uzdevumi, Informācija par dažādiem faktoriem, kuri ietekmē bioloģiskās lauksaimniecības sēklu lietošanu