Informācija lauksaimniekiem

Ko sēt?

Katru gadu pirkt jaunu sēklu vai sēt pašaudzētu? Priekšrocības un riski… Ko nekādā gadījumā NEDRĪKST

Atgādinām – sēklas kvalitāti apliecina ETIĶETE!

Atbilstību sēklas kategorijai atbilstošajiem kvalitātes kritērijiem nosaka vienīgi ETIĶETES uz sēklas iepakojuma  Kā sevi pasargāt no nekvalitatīvas sēklas iegādes un ko darīt, ja tā tomēr ir noticis?

KO SĒSI, TO PĻAUSI!

Jeb kāpēc gudrs saimnieks izvēlas sēt labu sēklu… Informācija…