Informācija sēklaudzētājiem

LAD aicina informēt par lietavu vai citu laikapstākļu ietekmes dēļ cietušajām platībām

Laikapstākļi var ietekmēt to, vai zemnieki var pilnā apmērā…

Atgādinājums sēklaudzētājiem – savlaicīgi informējiet uzraugošās iestādes par platībām, kuras skārušas nepārvaramas varas apstākļi

Savlaicīgi informējiet uzraugošās iestādes par platībām, kuras skārušas nepārvaramas varas apstākļi un tās pieteiktas atbalstam

VAAD datubāzes

Sēklaudzēšanas lauku platības Sagatavotā sertificētā sēkla Konvencionālā pavairojamā materiāla izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā - izsniegto atļauju kopsavilkums