Sēklu nozares attīstība Latvijā

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijai 2022.gads bijis rosīgs daudzejādi – Gan piedaloties nākamā perioda KLP un jauno Tiešo maksājumu piešķiršanas nosacījumu izstrāde, gan organizējot seminārus, diskusijas, gan pirmo reizi pasniedzot Selekcionāru balvas. Šo bavu mērķis ir izglītot lauksaimniekus par selekcionētas sēklas nozīmi, skaidot, kāda ir selekcionāru atlīdzību būtība. Tas ir jo īpaši svarīgi pasaules klimata izmaniņu ietekmes kontekstā, kur viens no risinājumiem lauksaimniecībā ir selekcija.

Pilnu Saimnieks.LV 2023.gada februāra rakstu lasiet šeit.