Šķirne un sēkla kā viens no lauksaimnieku instrumentiem lauksaimnieciskās ražošanas virzībai uz ilgtspējīgu, Zaļā kursa prasību ietverošu saimniekošanu

ES lauksaimniecības politikas uzstādījumi – Zaļais kurss, kas ietver SEG emisiju samazināšanu, stratēģijas “No lauka līdz galdam” īstenošanu, Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu.

Zaļā kursa ambiciozie uzstādījumi līdz 2030. gadam:

  • panākt 50 % pesticīdu lietošanas samazinājumu
  • 25 % no ES lauksaimniecības zemes tiek izmantota bioloģiskajai ražošanai.

SARAŽOT VAIRĀK – IZMANTOJOT MAZĀK RESURSUS

No prioritātes – ekonomiski izdevīga saimniekošanas pārejam uz videi draudzīgu saimniekošanu, īpašu uzmanību veltot videi draudzīgām tehnoloģijām, izmantojot pēc iespējas mazāk resursu, kur pirmsākums ir kvalitatīvas sēklas un šķirnes mērķtiecīga izvēle.

Eiropā stratēģijas “No lauka līdz galdam” ilgtspējīgā pārtikas sistēma pamatā balstās uz sēklas materiāla drošību, kvalitāti un daudzveidību. Lauksaimniekiem ir nepieciešams plašs klāsts kvalitatīva, dažādu augu sugu un šķirņu sēklas materiāls, kas piemērotas mainīgajiem klimatiskajiem asptākļiem. Izmantojot jaunās selekcijas metodes būs iespēja veiksmīgāk nodrošināt ilgspējīgu pārtikas ražošanas ķēdi. Selekcijas procesā veidojot jaunas un mainīgo klimata apstākļu drošas augu šķirnes, kas būtu sausuma vai pārlieku mitruma, slimību un kaitēkļu noturīgas, spēlēs galveno lomu tieši ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstībā, kas nodrošinās lauksaimnieku vajadzības un samazinās to atkrību no augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem un spēs radīt pārtikas sistēmu daudz elastīgāku un stabilāku, nodrošinot bioloģisko daudzveidību un ilgtspējīgu saimniekošanu. Augu selekcijas integrācija klimata pārmaiņu stratēģijās ir viens no labākajiem ceļiem virzībā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu.

Selekcijas un sēklkopības nozares un to pārstāvošās LSA pamatuzdevums ir veicināt pārbaudītu šķirņu un kvalitatīva sēklas materiāla izmantošanu un pieejamību. 

Ekspertu grupa 2023.gada sākumā izstrādājuši SVID analīzi – lasīt šeit — ŠĶIRNE un SĒKLA – INSTRUMENTS LAUKSAIMNIECISKĀS RAŽOŠANAS VIRZĪBAI UZ ILGTSPĒJĪGU, ZAĻĀ KURSA PRASĪBU IETVEROŠU SAIMNIEKOŠANU