Informācija šķirņu selekcionāru tiesību pārstāvjiem

Selekcionāra tiesību piešķiršana

Selekcionāra Tiesības piešķir, ja šķirne ir jauna, atšķirīga,…

LICENCES LĪGUMS

Kas ir licences līgums? Kāpēc tas jāslēdz un kas tajā tiek atrunāts?