Informācija šķirņu selekcionāru tiesību pārstāvjiem

Apbalvoti 2023.gada SELEKCIONĀRU BALVU ieguvēji

2.decembrī LSA semināra Aktualitātes sēklu ražošanā un kooperatīvu loma sēklu apritē laikā pirmo reizi tika pasniegtas Selekcionāru balvas.

Apbalvoti 2022.gada SELEKCIONĀRU BALVU ieguvēji

2.decembrī LSA semināra Aktualitātes sēklu ražošanā un kooperatīvu loma sēklu apritē laikā pirmo reizi tika pasniegtas Selekcionāru balvas.

Selekcionāra tiesību piešķiršana

Selekcionāra Tiesības piešķir, ja šķirne ir jauna, atšķirīga,…

LICENCES LĪGUMS

Kas ir licences līgums? Kāpēc tas jāslēdz un kas tajā tiek atrunāts?