Selekcionāru tiesību īpašnieku pilnvarojums LSA

Saskaņā ar LR Augu Šķirņu Aizsardzības likuma 3. nodaļu un EK regulu Nr.2100/94 selekcionāram ir tiesības iegūt informāciju par aizsargāto šķirņu pavairošanas materiāla (jeb pašaudzētas sēklas) izmantošanu un saņemt atlīdzību par tās izmantošanu pavairošanai savā saimniecībā. 

Lai katram selekcionāram nebūtu individuāli jāvēršas pie lauksaimniekiem, lai realizētu savas tiesības uz informāciju un atlīdzību, Latvijas Sēklaudzētāju asociācija pēc pilnvarojuma pārstāv Informācijas pieprasījumā iekļauto šķirņu selekcionāru tiesību īpašniekus vai to pārstāvjus. Vienā kopējā vēstulē tiek apkopota visa likumā noteiktā nepieciešamā informācija un lauksaimniekiem tiek nosūtīts vienots Informācijas pieprasījums. 

Latvijas Sēklaudzētāju asociācija 2021.gadā pēc pilnvarojuma pārstāv zemāk minēto selekcionāru tiesību īpašniekus vai to pārstāvjus:

 • Agroresursu un ekonomikas institūts, kontaktpersona S.Zute (t.29265347)
 • Aloja Agro, kontaktpersona L.Jefimova (t.25753570)
 • Baltic Agro, kontaktpersona A.Siliņa (t.29253002)
 • Cers, kontaktpersona A.Bartuševica (t.29295712)
 • Elagro Trade, kontaktpersona L.Ķemlere (t.29138167)
 • ERKI OIDERMAA (t.+3725221659)
 • Läntmannen Seed, kontaktpersona Dz.Jaks (t.29106120)
 • Latvijas Šķirnes sēklas, kontaktpersona I.Gūtmane (t.29889491)
 • Linas Agro,  kontaktpersona D.Kazlauska (t.26475109)
 • Scandagra Latvia, kontaktpersona: Z.Miltiņa (t.26151383)
 • Syngenta Polska, kontaktpersona: A.Leitis (t.26111176)
 • VAKS kooperatīvā sabiedrība, kontaktpersona: Dz.Brokāne (t.26106161)
 • AmeLat Group,  kontaktpersona: A.Rūtengerga-Āva (t.29161803)

Pašaudzētās sēklas izmantošanas likmes 2021.gadam

Laukaugu grupa Atlīdzība selekcionāriem,  EUR/ha (bez PVN)
Graudaugi, zirņi, pupas 2.85
Rapsis 6.00
Kartupeļi 20.00