SLEKCIONĀRU BALVA

Jau 2.gadu Latvijas Sēklaudzētāju asociācija un šķirņu pārstāvji pasniegs SELEKCIONĀRU BALVU. Balva katru gadu tiks pasniegta apzinīgākajam atlīdzību maksātājam par šķirņu izmantošanu sēklu pavairošanai paša saimniecības vajadzībām  kā arī selekcionāru izvirzītajai sēklaudzēšanas saimniecībai.

Balvu kategorijas:

  • Selekcionāru balva  lielo saimniecību lauksaimniekam
  • Selekcionāru balva vidējo saimniecību lauksaimniekam
  • Selekcionāru balva mazo saimniecību lauksaimniekam
  • Selekcionāru balva sēklaudzētājam

Ar Selekcionāru balvas pasniegšanu LSA šķirņu pārstāvji vēlas pateikties lauksaimniekiem, kuri atsaukušies LSA aicinājumam sniegt informāciju un godprātīgi norēķināties par platībām, kuras apsētas ar aizsargātu šķirņu pašu sagatavotu sēklu, un sēklaudzētājiem, kuri sagatavo kvalitatīvu sēklu un laicīgi sniedz informāciju par sertificētās sēklas apjomiem.

Katrā no lauksaimnieku kategorijām uzvarētājs tiek noteikts, ņemot vērā iepriekšējā gada platības, par kuru apmaksāta autoratlīdzība, proporcija pret kopējo saimniecības platību. Sēklaudzētāja balvai laureāts tiek noteikts, izvērtējot šķirņu pārstāvju ierosinājumus.

Kopējais balvu fonds 1000 EUR.

Šī gada balvas ieguvēji tiks apbalvoti LSA 25 gadu pastāvēšanas svinībās, kas notiks 03.11.2023.