Starptautiskais miežu ģenētikas simpozijs 2022

Agroresursu un ekonomikas institūts organizē

 starptautisku miežu konferenci IBGS 13

Jau jūlija sākumā notiks starptautiska miežu konference “Starptautiskais miežu ģenētikas simpozijs 2022” jeb “IBGS13”. Tas notiks Rīgā, Latvijā, 2022. gada 3. – 7. jūlijā. Trīs dienu prezentācijas un zinātniskie lasījumi paredzēti LU Bioloģijas fakultātes Dabas mājā, bet ceturtā diena tiks aizvadīta AREI Priekuļu pētniecības centrā- Lauka dienā, kā arī Cēsīs, kur notiks konferences noslēguma pasākums.

IBGS simpoziji tiek organizēti kopš 1963. gada un piesaista dalībniekus no visas pasaules, lai apspriestu progresu savā jaunākajā pētniecībā. Šādas tikšanās Baltijas valstīs vēl nekad nav notikušas un pēdējā tikšanās Eiropā notika 2004.gadā. Starptautiskais miežu ģenētikas simpozijs, kas parasti notiek reizi četros gados, ir vienīgais nozīmīgākais zinātniskais notikums miežu pētniekiem visā pasaulē, tamdēļ esam lepni to organizēt Latvijā.

AREI zinātnieki ir ieguldījuši lielu darbu simpozija tapšanā un materiālu sagatavošanā, lai iepazīstinātu ar selekcionārus no 27 pasaules valstīm ar jaunākajām tendencēm miežu selekcijā. Īpašs nopelns ir selekcionārēm Mārai Bleiderei un Lindai Legzdiņai.

Simpozija 12 sesijās ir iekļauti jaunākie un svarīgākie atklājumi par nozīmīgākajām miežu selekcijas tēmām dažādās tematiskajās sadaļās, tostarp: miežu genoms; Biotiskais stress globālo pārmaiņu ietekmē; Abiotiskais stress globālo pārmaiņu apstākļos; Miežu audzēšana un NBT: ceļš uz priekšu; miežu audzēšana: veiksmes stāsti; RUE ģenētika un audzēšana; Miežu galapatēriņš: pārtika, barība un jauni produkti; Miežu gala pielietojums: iesala un alus darīšana; Ģenētiskie un datu bāzes resursi: daudzveidības izmantošana; Morfoloģija, fenoloģija un attīstība; Baltijas un Ziemeļvalstu mieži: reģionālā perspektīva. IBGS13 popularizēs jaunus rīkus, metodes, tagad oriģinālus atklājumus un hipotēzes, kā arī oriģinālas idejas, ko prezentējusi jaunā zinātnieku paaudze.

IBGS 2022 simpoziju organizē Agroresursu un ekonomikas institūts. Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) ar vairāk nekā 100 gadu vēsturi ir unikāla zinātnes platforma ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. AREI ir vadošais augkopības selekcijas institūts Latvijā. Institūta pētniecības virzieni ir saistīti ar kultūraugu ģenētiku un selekciju, augkopību un agroekoloģiju ilgtspējīgai saimniekošanai, nodrošina kvalitātes prasības pārstrādes izejvielām, kā arī ilgtspējīgas lauku telpas attīstību, ekonomisko analīzi lauksaimniecībai, pārtikas ražošanai un zivsaimniecībai. Institūts darbojas Rīgā, Priekuļos, Dižstendē un Viļānos.

Simpozijs ir veidots, lai piesaistītu kopīgas intereses un radītu sinerģiju starp miežu pētniekiem, nozares ekspertiem, ieinteresētajām pusēm un citiem dalībniekiem no starptautiskās miežu kopienas.

Programma

Plašāka informācija mājas lapā: www.ibgs.arei.lv

Informāciju sagatavoja:

Andra Ūdre

AREI Tehnoloģiju pārneses centra vadītāja

E-pasts: andra.udre@arei.lv

Mob.tālr.29441332