VAAD datubāzes

Sēklaudzēšanas lauku platības

Datu kopa aptver datus par Latvijā pavairotajām sugām un šķirnēm, kurām, atbilstoši starptautiskajām prasībām, jāveic oficiālas sēklaudzēšanas lauku apskates. 

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/kopsavilkums-par-seklaudzesanas-lauku-apskatem-pa-sugu-grupam 

Saitē atrodama informācija par:

Kopsavilkums par sagatavoto sertificēto sēklu

Apkopota informācija par Latvijā sertificēto sēklu. Sēklas partiju sertificē, izvērtējot sēklu partijas atbilstību sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem. 

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/sagatavota-sertificeta-sekla 

Saitē atrodama informācija par:

Konvencionālā pavairojamā materiāla izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā – izsniegto atļauju kopsavilkums

Datu kopa aptver datus par Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtajām atļaujām bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantot konvencionālas izcelsmes pavairojamo materiālu (gan sēklas, gan vēģetatīvo pavairojamo materiālu). 

https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/kopsavilkums-par-izsniegtajam-atlaujam-biologiskaja-lauksaimnieciba 

Saitē atrodama informācija par: